leonardo da vinci

02. maj 2009 ob 00:03 | 1354
Življenje

Leonardo se je rodil v vasici Anciato blizu Vincija v Toskani (današna Italija). Njegov oče, Ser Piero da Vinci, je bil zemljiški posestnik ali rokodelec, mati Caterina pa kmečko dekle. Po drugih virih naj bi bila Caterina tudi Pierova sužnja bližnjevzhodnega izvora, kar pa ni potrjeno. Leonardo je živel, preden se je v Evropi uveljavilo današnje poimenovanje oseb z imeni in priimki. Njegovo polno ime je bilo zategadelj »Leonardo di ser Piero da Vinci« (v prevodu »Leonardo, sin gospoda Piera iz Vincija«), na svoja dela pa se je podpisoval preprosto »Leonardo« ali »Io, Leonardo« (v prevodu »jaz, Leonardo«). Očetovega imena najverjetneje ni uporabljal, ker je bil nezakonski otrok. Na njegova dela se tudi danes večinoma sklicujejo kot na »Leonardova« in ne »da Vincijeva«.

Leonardo je odraščal ob očetu v Firencah. Vse življenje je bil vegetarijanec. Leta 1466 je postal vajenec pri slikarju Andreu del Verrocchio, prijatelju njegovega očeta, pri 14 letih, saj je kazal očitno nadarjenost že kot otrok. Kasneje je odprl tudi lastno slikarsko delavnico in njegovi vajenci so razširili tudi kar danes imenujemo Leonardizem (Leonardism-ang.), ki je nadaljevalo Leonardovo načelo, da v naravi ni ostrih obrob.Od leta 1482 do 1499 je delal za milanskega vojvodo Ludovica Sforzo in imel v Milanu lastno delavnico z vajenci. Sedemnajst ton brona, namenjenih za Leonardov kip »Gran Cavallo«, je bilo leta 1495 pretopljeno v orožje za vojvodo in obrambo Milana pred francoskimi silami pod vodstvom Karla VIII.

mona lisa


Umetnost

Pri Leonardu da Vinciju po navadi omenjamo zgolj umetnost, kar je neke vrste krivično do ostalih področjih na katerih je vzpostavil svoje genialne teorije. Za številne umetnostne zgodovinarje je Leonardo da Vinci ključna osebnost renesančne zgovine. Vendar celo ta veličastna označba Leonarda da VincIja omejuje že če izvzamemo bogastvo in trajnost njegovega dela. Ne da se ga vezati na določeno področje, in več kot vemo o njem bolj skrivnosten postaja. To odpre vprašanja njegove identitete umetnika. Sam Leonardo da Vinci se je norčeval iz razglaševalcev in deklamatorjev, iz lizunov in stremuških izobražencev v Vatikanu. Preziral in zasmehoval jih je ker le citirajo predhodnike, in zaradi pomanjkanja neodvisnosti njihovega duha. Leonardo da Vinci ni imel izobrazbe, kaj šele višje šole ali diplome. Svoje znanje je pridobil z opazovanjem. Skregan je bil z večino bogatih trgovcev z umetninami in pokroviteljev, ko pa ga zaradi svojeglavosti niso več prenašali niti Medičejci se je Leonardo da Vinci preselil na Milanski dvor. Tam je prejel pomembno naročili: Poslednja večerja in konjeniški kip za Francesca Sforzo. Sliko Devica Marija v skalni votlini, pa je naslikal po naročilu bratov de Predis. Leonardo da Vinci je 4 leta preživel v Rimu in čakal naročila, kar je vzbudilo posmeh Medičejcev. Leonardo bi nam zapustil več slik če bi imel več naročil. Včasih je bilo v navadi da nisi slikal brez vnaprejšnjega naročila. Leonardo da Vinci pa je umetniško skiciral tudi številne naravne pojave, izume živa bitja. Te skice so imele enormne vrednosti na znanstvenem področju. Prav iz njegovih del naj bi se začela razvijati znanost katere toliko iztočnic sedaj poznamo(kemija, anatomija, fizika,…). Trdil je da slikar tekmuje in se pogovarja z naravo. Z svojimi raziskovanji je želel odpreti vednost ljudi, želel jim je povedati kaj več kot so lahko opazili v vsakodnevnem življenju. Odkar je leta 1911 italijanski pleskar ukradel Mono Lizo in s tem povz7ročil škandal, jo uvrščajo med najslavnejše slike. Ena iz med teorij pa trdi da Leonardo da Vinci nikoli ni dokončal Mone Lize, slika namreč nima obrvi, in še nekaj drobnih podrobnosti za katere pa je vseeno mogoče da so z leti zbledele. Po tej teoriji naj bi Leonardo sliko zapustil svojemu najljubšemu učencu in ne naročniku. Po zapisih o slikanju naj bi mladenko ki je pozirala zabavali glasbeniki in glumači. To je dokaj normalno saj bi verjetno njen nas meh zbledel- pozirala je namreč 4 leta!!! Na tej sliki se odraža Leonardovo neprekosljivo posnemanje narave. Leonardo je z izjemno občutljivostjo prikazal njen tridimenzionalni obraz, sproščene nakodrane lase ki jih prekriva tanka tančica. Sedi ob zidu okna, ki se odpira na pokrajino v ozadju. Njene obleke odražajo špansko modo. Lizin mož ki je trgoval z oblekami se je gotovo zavedal prevladujoče mode. Leonardo je bil znanec cesarja, brata Lucrezije Borgia, in sestre njenega moža, Isabelle d'Este. Način kako ima prekrižane roke se ujema z držo, ki je bila v poznem 15. stol izraz ženstvene vrline in skromnosti. Obleka in drža sta v skladu s tedanjim družbenim načinom, podobno kot so upodobitve madonne skušale odgovarjati stereotipnim pričakovanjem na ta način , da so odražale predstavo o ženski, ki naj bi bila družinsko in krepostno bitje. Portret Mone Lize je mojstrsko uresničenje študij. Leonardo je o tej sliki izjavil: Dober slikar mora naslikati predvsem dve glavni stvari: osebo in namen, ki ga ta osea nosi v svoji duši. Izjemno znana pa je tudi Leonardova freska : Poslednja večerja. Pri tej freski je opaziti številna odpadanja barve saj je Leonardo slikal na inovatven način ki pa ni zdržal stoletij. V Leonardovem času so slikarji slikali stenske poslikave s tehnikoal fresco tako da so slikali v vlažen omet da se je barva z njim sprijela. Leonardo pa je želel doseči da bi freska izgledala bolj barvna in predvsem bolj realna. Tako jo je naslikal z mešanico olja in tempere. V tistem času je bila videti izjemno, a ta tehnika ni odbijala vode zato se je z leti luščila kos za kosom. Zadnja večerja v dominikanskem samostanu Santa Maria delle Grazie je Leonardovo najpomembnejše delo v milanskem obdobju. V nasprotju s tradicijo je Leonardo izbral trenutek ko Jezus pove učencem da ga bo eden od njih izdal. Judež ni upodobljen heretik ali izločen na zunanji del mize. V številnih pogledih je Leonardo prekinil tradicijo 15. stol. Gledalec lahko začuti razburjene in vprašanj polne apostole ko izvejo novico, na sredini spopadov ter vprašanj pa Kristus ponuja rešitev.

Leonardo je svojo življenjsko pot kot umetnik začel okoli leta 1469, ko ga je njegov oče zaradi očitne nadarjenosti dal v Verrocchievo delavnico. Verrocchieva (njegovo pravo ime je Andrea di Dione) posebnost so bile perspektive, na katere so se umetniki šele začeli navajati, Leonardo pa je kmalu mojstroval vsem izzivom te tehnike. Ni potreboval veliko časa, da je celo prekosil Verrocchia. Legenda pravi, da je Verrocchio v jezi, ker ga je mladenič prekosil v slikanju, zatrdil, da ne bo nikoli več slikal. (To morda celo drži, saj je del, ki jih lahko pripišemo Verrocchiu po sodelovanju s svojim učencem, malo.)

Renesančna Italija je bila stoletja oddaljena od današnje kulture fotografij in filmov, vendar je Leonardo vselej pojmoval slikanje kot nekakšen univerzalen jezik. S perspektivo in drugimi realističnimi elementi je Leonardo poskusal ustvariti zanesljivo interpretacijo življenja. V kulturi, do sedaj prevladovana od visoko figurativnega in popolnoma nenavadnega religijskega slikanja, je bila Leonardova želja stvari slikati realistično. Ta stil je postal standard za slikarje, ki so sledili v 16. stoletju.

Da Vinci je šel mimo svojih učenj tako, da je naredil znanstveno študijo o svetlobi in senci v naravi. Ugotovil je, da stvari niso sestavljene iz obrob, ampak so tridimenzionalna telesa določena od svetlobe in sence. Poznana kot »chiaroscuro«, je ta tehnika dajala njegovim slikam mehko, življenjsko kakovost, ob kateri se starejše slike zdijo karikirane in sploščene. Ugotovil je tudi, da se nadrobnost in barva spreminjata glede na oddaljenost predmeta. To tehniko, v italijanščini imenovano »sfumato«, so sicer iznašli flamski in nato beneški slikarji, v Leonardovih rokah pa je postala posebno »orodje« za uprizoritev atmosfere in globine. Za izpopolnjevanje svoje tehnike se je Leonardo ukvarjal z znanostjo. Njegovo proučevanje narave ter anatomije sta jasno razvidna iz njegovih slik; te so namreč zelo realistične, figure na njih pa zelo natančno upodobljene. Bil je prvi umetnik, ki je proučil telesna razmerja moških, žensk in otrok in jih uporabil za določitev »idealnega« človeškega lika.

Za razliko od svojih sodobnikov (denimo Michelangela), Leonardo ni pretiraval z mišičastimi telesi. V začetku je takšen slog slikanja, ki se je razvil po nekaterih delavnicah (predvsem v Firencah), pravzaprav močno zavračal. Ko pa je leta 1503 dobil naročilo za poslikavo v Palazzo Vecchio (Firence), je bil prisiljen sodelovati s precej mlajšim Michelangelom, in Leonardo ga je hote ali ne občudoval. Ohranile so se njegove študije narejene po Michelangelovem Davidu in še kar nekaj poskusov risanja z močno poudarjeno mišično strukturo. Vendar se je njegovo poznanje človeške anatomije izkazalo za pregloboko, da bi se lahko pri tej starosti pričel ukvarjati z nečim kar nekateri označujejo že kot karikaturo.

Leonardo je verjel, da mora umetnik poznati ne le pravila perspektive, ampak vse zakone narave. Verjel je, da je oko popoln instrument za učenje vseh teh zakonov, umetnik pa popoln človek, ki zmore vse to naslikati.

Znanost in tehnika

Morda še prepričljivejše od njegovega umetniškega delovanja so njegove študije o znanosti in tehniki. Zapisoval jih je v zvezke in obsegajo okoli 13.000 strani zapiskov in risb, ki združujejo umetnost z znanostjo. Kot levičar je vse življenje uporabljal zrcalno pisanje (kar je razložljivo z dejstvom, da je pero lažje vleči kot potiskati; pri zrcalnem pisanju levoročni pisec vleče pero od desne proti levi). Njegov pristop k znanosti je bil opisen — pojav je skušal razumeti tako, da ga je opisal in izrisal do najmanjše podrobnosti, poskusov ali teorijskih razlag pa ni poudarjal. Vse življenje je načrtoval veliko enciklopedijo z natančnimi risbami vsega. Ker ni imel formalne izobrazbe v latinščini in matematiki, so ga znanstveni sodobniki pretežno prezirali. Leonardove beležnice in dnevniki nudijo neposreden vpogled v njegovo raziskovanje znanosti, narave, anatomije, … Njegova izjemnost se skriva v moči bistroumnega opazovanja ter v tem da organa ni le naslikal ampak se je tudi spraševal o namenu in uporabnosti tega organa. Na osnovi takšnega pristopa k raziskovanju je zrasla nova metoda odkrivanja narave. Znanost tega časa pa je do tedaj ovirala togost njenih predpostavk. Leonardovi poskusi da bi z uvajanjem opazovanja narave osvobodil znanstveno misel tega prisilnega jopiča, so bili izhodišče za njegovo delo. Leonardo je sprva študiral zgradbo in razmerja zato da bi jih lahko na svojih slikah natančneje upodobil. Tudi drugi , kot njegov učitelj Verrocchio, so s skalpeli secirali trupla. Vendar pa je Leonardo leta 1488 pričel raziskovati tudi notranje organe in njihovo delovanje. Iz njegovih zapiskov je razvidno da je do leta 1515 seciral več kot 30 trupel obeh spolov in različnih starosti. Da bi poudaril svoje razumevanje organskih funkcij, je Leonardo primerjal anatomijo človeka z anatomijo večjih sesalcev. To je bilo rojstvo primerjalne anatomije, vede, ki je do danes v biologiji izjemno pomembna. Leonardo pa je po vsej verjetnosti načrtoval z Marcantonijem della Torrejem (1482-1512) izdajo teoretičnega dela o anatomiji. Leonardove risbe rastlin sodijo med njegove estetsko najbolj dovršene risbe. Zaradi svoje natančnosti bi tudi danes lahko krasile vsako botanično knjigo. Leonardo se je neodvisno od Kopernika dokopal do nekaj izjemnih ugotovitev na področju astronomije. Ugotovil je, da je zemlja zvezda podobna luni- odvisna od sonca in da ni v središču osončja ter v središču vesolja kot so menili učenjaki tistih časov. Imel je lastne poglede na vrtenje zemlje okoli osi; na vsem svetu se ne zdani isto časno tako da je tedaj, ko je naši polovici poldne je na drugi strani polnoč. Dokler Leonardo ni spoznal Luca Paciolija ni imel temeljitega znanja matematike in geometrije. Zdi se, da ni nikoli študiral geometrije. Pomen Matematike je strnil v naslednjem stavku: Nobene znanosti ne more biti brez da bi uporabili znanje matematike. Leonardo da Vinci je poznal Arhimedovo delo in delo grških in arabskih fizikov. Od predhodnikov ga loči bistroumnost ter moč opazovanja ter odločnosti.

Morda še prepričljivejše od njegovega umetniškega delovanja so njegove študije o znanosti in tehniki. Zapisoval jih je v zvezke in obsegajo okoli 13.000 strani zapiskov in risb, ki združujejo umetnost z znanostjo. Kot levičar je vse življenje uporabljal zrcalno pisanje (kar je razložljivo z dejstvom, da je pero lažje vleči kot potiskati; pri zrcalnem pisanju levoročni pisec vleče pero od desne proti levi).

Njegov pristop k znanosti je bil opisen — pojav je skušal razumeti tako, da ga je opisal in izrisal do najmanjše podrobnosti, poskusov ali teorijskih razlag pa ni poudarjal. Vse življenje je načrtoval veliko enciklopedijo z natančnimi risbami vsega. Ker ni imel formalne izobrazbe v latinščini in matematiki, so ga znanstveni sodobniki pretežno prezirali.

Udeleževal se je avtopsij in izdelal številne izjemno podrobne anatomske risbe ter načrtoval obsežno delo o človeški in primerjalni anatomiji. Okoli leta 1490 je v svoji skicirki izdelal študijo o kanonu proporcev, kot jih opisujejo tedaj nedavno ponovno odkriti zapisi rimskega arhitekta Vitruvija. Študija, imenovana »Razmerja človeškega telesa po Vitruviju«, je eno njegovih najbolj znanih del. Vitruvijusovo načelo proporcij človeškega telesa so pogosto omenjene v renesanci in tudi kasneje. Da bi dokazal, da Vitruvijuve roke in noge ne morejo doseči roba kocke, je neki kasnejši umetnik to celo poskušal narisati in je nato komentiral.

Preučevanje človeške anatomije ga je vodilo k zasnovi prvega zabeleženega robota v zgodovini. Načrt, pozneje imenovan Leonardov robot, je bil verjetno napravljen okoli leta 1495, ponovno odkrit pa šele v 1950. letih. Ni znano, ali je po načrtih kdo poskušal izdelati delujočo napravo.

Očaran nad letenjem je namenil veliko pozornost preučevanju leta ptičev ter izdelal več načrtov za letalne stroje, med njimi za helikopter za štiri osebe (ki ne bi mogel delovati, ker bi se zaradi ohranitve vrtilne količine vrtel okoli svoje osi) ter lahko jadralno letalo, ki bi lahko letelo. 3. januarja 1496 je opravil neuspešen preizkus letalne naprave lastne konstrukcije.

Leta 1502 je Leonardo za turškega sultana Bajazida II. izdelal načrt za 240 m dolg most, ki bi v enem loku prečkal ožino Zlati rog v Istanbulu. Načrt ni bil nikoli izveden, leta 2001 pa so po istih načrtih izdelali mnogo manjši lesen nadhod nad cesto E-18 pri kraju Ås na Norveškem.

Njegovi zapiski vsebujejo tudi številne izume na vojaškem področju: mednje prištevamo strojnico, oklepljen tank na človeški ali konjski pogon, kasetne bombe itd. V poznejših letih je sicer zavzel stališče, da je vojna najslabša od človekovih dejavnosti. Drugi izumi vključujejo kroglični ležaj, podmornico, napravo z zobniki, ki so jo tolmačili kot prvo mehanično računalo, ter avtomobil na vzmetni pogon. V letih, ki jih je preživel v Vatikanu, je načrtoval široko uporabo sončne energije, tako da bi z vboklimi zrcali segreval vodo.
Kip Leonarda da Vincija na zunanji strani galerije Uffizi v Firencah, Luigi Pampaloni

V astronomiji je Leonardo verjel, da Sonce in Luna krožita okrog Zemlje, ter da Luna odbija Sončevo svetlobo zato, ker je prekrita z vodo.

Leonardo svojih zapiskov ni objavljal ali kakorkoli drugače izmenjeval zamisli s sodobniki, zato niso neposredno vplivali na razvoj znanosti in tehnike, ampak so do 19. stoletja ostali nepoznani. Zaradi tega L. Sprague de Camp v svoji knjigi »The Ancient Engineers« Leonarda ne obravnava kot prvega sodobnega inženirja, ampak kot zadnjega stare dobe, saj se je šele po njegovem času začela praksa razširjanja in objavljanja znanstvenih odkritij.

Zadnji Leonardov zvezek Codex Leicester je novembra 1994 zamenjal lastnika. Takrat ga je za 31,8 milijona dolarjev kupil ameriški multimilijarder Bill Gates.

Njegovo delo igra pomembno vlogo v knjigi Da Vincijeva šifra.

----------------------------------------------------------------------------------------
vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci

Komentarji 2

če želiš komentirati, se
dule82
dule829 let nazaj

se podpišem pod arjo

arja
arja9 let nazaj

VELIK ČLOVEK ZGODOVINE.

Vpiši email osebe, ki ji želiš priporočiti ogled bloga.
stalna povezavaZa nadaljevanje se prijavi

Za prijavo uporabi Facebook

Facebook prijava

Za prijavo uporabi geslo

Samodejna prijavapozabljeno geslo včlanitev