Računalniški in internetni pojmi

31. marec 2010 ob 16:20 | 477
Kaj je to? Kaj to pomeni?

access privileges - dostopne pravice: Pravica do dostopa in spreminjanja map.

address - naslov: Unikatna koda, dodeljena lokaciji datoteke na pomnilniškem mediju, sistemski oz. omrežni napravi ali kateremu koli drugemu viru podatkov v omrežju.


backbone - ogrodno omrežje: Omrežje s širokopasovnimi povezavami med centralami.

bandwidth - pasovna širina: Merilo za komunikacijsko kapaciteto ali hitrost prenosa podatkov vezja oz. kanala. baud (starejši izraz, pogosto nadomeščen z b/s oz. bps - biti na sekundo). Število signalnih elementov, ki jih je mogoče prenesti po tokokrogu v eni sekundi.

bit: Najmanjša količina informacije, ki jo je mogoče prenesti. Kombinacija bitov lahko predstavlja črko, števko oz. izvede signalno, preklopno ali drugo funkcijo.

BOT:je pogovorni izraz za programe, ki na kanalu IRC poslušajo in odgovarjajo na pogovore.

bottleneck - ozko grlo: Sistemska omejitev kapacitete, ki lahko zmanjša promet v času konične obremenitve.

bps ali b/s: Biti na sekundo. Merilo za modemovo hitrost prenosa.

Broadband - širokopasoven: Komunikacijsko vezje/pot z veliko kapaciteto. Izraz običajno pomeni hitrosti prenosa večje od 1,54 Mbps.

Browser - brskalnik: Program z grafičnim interaktivnim vmesnikom za iskanje, ogledovanje in upravljanje informacij v omrežju.

BBS elektronska oglasna deska (bulletin board system): Elektronska oglasna deska, na kateri lahko uporabniki objavljajo sporočila. Številni BBS-i so na voljo samo za člane.


capacity - kapaciteta: Največja mogoča (zanesljiva) prenosna hitrost, ki jo zmore kanal, tokokrog ali komponenta opreme. Kapaciteto lahko izražamo kot hitrost ali kot omrežno prepustnost.

carrier - nosilec : Telekomunikacijski ponudnik, v čigar lasti je omrežna stikalna oprema.

CATV - KTV: Kabelska televizija (Cable Television, Community Antenna Television). Lokalni kabelski televizijski sistem s skupno anteno (antenami).

Channel - kanal: Telekomunikacijska pot (cevovod) določene kapacitete (hitrosti) med dvema točkama v omrežju.

Common carrier - skupni nosilec: Telekomunikacijski ponudnik, ki svojih storitev ne ponuja neposredno javnosti (ali delu javnosti) ne glede na identiteto stranke in brez neumestne diskriminacije.

CGI (Common Gateway Interface) je vmesnik za programerje, ki ustvarjajo skripte ali programe, kateri se izvajajo v ozadju Webovega strežnika. Ti skripti lahko med izvajanjem generirajo besedilo ali druge vrste podatkov kot odziv na uporabnikov vnos ali glede na informacije iz zbirke podatkov.

Chat - »Klepet«: je izraz, ki opisuje izmenjavo mnenj v realnem času. Npr. konference IRC, »WebChat«, prodigy in aol so primeri klepetov.

Communication link - komunikacijska povezava: Sistem strojne in programske opreme, ki povezuje dva končna uporabnika. stiskanje/raztezanje.

Compression/Decompression: Metoda za kodiranje/dekodiranje signalov, ki omogoča prenos (ali shranjevanje) večje količine informacij, kot jih sicer prenese medij.

Connection - povezava: Zakupljena ali komutirana povezava od točke do točke.

Cyberspace - kibernetični prostor: Izraz je prvič uporabil William Gibson v romanu »Neuromancer«, ki govori o neposredni povezavi med možgani in računalnikom. Izraz se nanaša na kolektivni svet računalniško podprtih komunikacij.


Database - zbirka podatkov: Zbirka informacij, namenjena več uporabnikom. Pogosto podpira selektivnost z naključnim dostopom in več pogledov oz. ravni abstrakcije podatkov, ki so na voljo.

Dedicated line - zakupljeni vod: Zasebni vod, najet pri telekomunikacijskemu podjetju.

Digital - digitalen: Naprava ali metoda, ki uporablja diskretne napetostne nivoje, frekvence, amplitude, lege itd. za kodiranje, obdelavo ali prenos binarnih (nič oz. ena) signalov, ki predstavljajo zvok, video, računalniške podatke ali druge informacije.

Download - prenos navzdol: Prenos programov ali podatkov iz računalnika v priključeno napravo, najpogosteje iz strežnika v osebni računalnik.

Drag and drop - povleci in spusti: Koncept v grafičnem uporabniškem vmesniku (GUI - Graphic User Interface), ki omogoča, da predmet na zaslonu označite in ga predate kot vhod drugemu zaslonskemu predmetu.


EEPROM (Electricaly Erasable Programmable Read-Only Memory) - električno zbrisljiva in programirljiva vrsta pomnilnik EPROM, ki ga brišemo in ponovno vpisujemo s programatorjem.


FAQ - Frequently Asked Questions: pogosto zastavljena vprašanja.

File server - datotečni strežnik: Računalnik, ki oddaljenim uporabnikom (odjemalcem) omogoča dostop do datotek.

Finger: Protokol, ki omogoča iskanje informacij o uporabnikih v vašem gostiteljskem omrežju. Nekatera omrežja ne dovolijo uporabe ukaza finger, poslanega iz računalnika, ki ni del sistema. So pa tudi taka omrežja, ki ukaza finger sploh ne dovolijo.

FTP (File Transfer Protocol): Protokol, ki se uporablja, zato da je mogoč prenos datotek med številnimi različnimi sistemi.


Gateway - prehod: Pretvornik protokolov. Od aplikacije odvisno vozlišče, ki povezuje sicer nezdružljiva omrežja. Pretvarja podatkovne kode in prenosne protokole ter tako omogoča vzajemno delovanje.

GIF: Oblika zapisa za izmenjavo grafičnih podatkov (Graphics Interchange Format). GIF je standardna oblika zapisa za datoteke s slikami v WWW. Oblika zapisa GIF je priljubljena zato, ker s stiskanjem zmanjša velikost datotek.

GUI - Graphical User Interface: grafični uporabniški vmesnik.


Home Page - domača stran: Izhodiščna stran nekega mesta, ki vsebuje podatke o mestu in kazalo vsebovanih informacij.

HTML (Hyper Text Markup Language): Označevalni jezik, s katerim so oblikovane Webove strani in ki omogoča distribucijo informacij v Webu.

HTTP (hypertext transfer protocol): Metoda za prenos dokumentov od gostiteljskega računalnika oz. strežnika do brskalnika in posameznega uporabnika.

Hyperlink - hiperpovezava: Povezava med posameznimi kosi informacij.

Hipermedija - hypermedia: Metoda za predstavitev informacij v diskretnih kosih oz. vozlišča, ki so povezana s povezavami. Informacija je lahko predstavljena na različne načine npr. z besedilom, grafiko, avdiom, videom, animacijo, s sliko ali z izvedljivimi programi.

Hipertekst - hypertext: Predstavlja vrsto funkcionalnosti interaktivnega sprotnega krmarjenja. Povezave (URL-ji), vdelane v besede oz. besedne zveze, omogočajo, da si uporabniki z izbiro besedila (npr. s klikom miške) takoj prikažejo ustrezne informacije oz. večpredstavnostni (multimedijski) material.


IP - Internet Protocol: Internetov protokol, ki definira enote informacij za izmenjavo med sistemi, kar zagotavlja storitve osnovne paketne dostave.

IP naslov - IP address: 32-bitni naslov Internetovega protokola, dodeljen gostitelju. IP naslov ima del, ki se nanaša na gostitelja, in del, ki se nanaša na omrežje.Trenutno verzija je 4, kmalu tudi v6.

ISDN digitalno omrežje z integriranimi storitvami (Integrated Services Digital Network): Nabor standardov za hitre prenose, ki z uporabo zunajpasovne signalizacije omogočajo hkraten prenos govora, podatkov in videa po manjšem številu kanalov, kot bi bilo sicer potrebno.


JPEG - Joint Photographic Experts Group: JPEG je priljubljena metoda za stiskanje fotografij.

Link - povezava: Glejte pod HiperPovezava


Media - medij: Sredstvo za shranjevanje in oblika zapisa za distribucijo informacij (npr. video trak, disketa, optični disk, izpis itd.) Nekaj več kot samo sposobnost človeštva, da komunicira. To je sporočilo.

Modem (MODulator-DEModulator): Vmesnik, nameščen pri končnem uporabniku, ki omogoča prenos digitalnih podatkov po analognih prenosnih poteh (npr. po telefonskih vodih).

MPEG - Moving Pictures Expert Group: MPEG je standardni način za stiskanje polno gibljivega videa.

Multimedia - večpredstavnost: Računalniški sistemi z integriranim avdiom, videom in podatki.


Network - omrežje: Sistem med seboj odvisnih elementov, povezanih z zakupljenimi ali komutiranimi povezavami, ki omogoča lokalne ali oddaljene komunikacije (govor, video, podatki itd.) in podpira izmenjavo informacij med uporabniki s skupnimi interesi.

Page - stran: Hipermedijski dokument v Webu.

Pointer - kazalec: Naslov (URL), vdelan v podatke, ki določa mesto podatkov v drugem zapisu ali datoteki. Primer kazalca je hiperpovezava.

PPP -Point to Point Protocol: Internetova povezava na klic, ki omogoča komunikacije po protokolu TCP/IP hitreje kot SLIP.

Real time - realni čas: Zelo hiter prenos in obdelava dogodkovno usmerjenih podatkov in transakcij, takoj ko se zgodijo, za razliko od primera, ko je potrebno shranjevanje in naknadni prenos ali paketna obdelava.

Roboti: se v kontekstu WWW običajno omenjajo kot programi, ki prečesavajo Web in iščejo informacije npr. za vnašanje vnosov v iskalnike, za iskanje napak v Webovih mestih ali kaj podobnega.


Security - varnost: Nadzorni mehanizmi, ki preprečujejo nepooblaščeno uporabo virov.

Server - strežnik: Gostiteljske podatkovne postaje v omrežju, ki ponujajo storitve drugim postajam.

SGML - Standard Generalized Markup Language: je jezik za opisovanje drugih opisovalnih strukturiranih dokumentnih jezikov. Npr. HTML je definiran z jezikom SGML.

Signal: Dogodkovno usmerjena sprememba stanja (npr. ton, frekvenčni zamik, binarna vrednost, alarm, sporočilo itd.).

Site - mesto: Naslovljiva lokacija strežnika v Internetu.

SLIP - Serial Line Internet Protocol: Internetna povezava na klic, ki omogoča komunikacije po protokolu TCP/IP.

SSL - Secure Socket Layer: je protokol, ki ga uporablja Netscape za izvajanje varnih transakcij po omrežju.


TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol: je standardni omrežni komunikacijski protokol za povezavo računalniških sistemov po Internetu.

Telnet: je omrežni program, ki omogoča prijavo v drug računalnik in delo z njim. S prijavo v drug sistem lahko uporabniki pridejo do Internetnih storitev, ki jim z lastnim računalnikom niso na voljo.


Odzipanje - UNZIP: Odzipanje pomeni raztezanje datoteke, ki je bila stisnjena z uporabo enega od programov za stiskanje.

URL - univerzalni lokator virov (Uniform Resource Locator): Oblika naslova mesta, ki razkriva ime strežnika, v katerem so shranjene datoteke mesta, pot do datoteke in ime datoteke.

Usenet (USEer NETwork) - Internetove novice: Ena od zgodnejši oblik elektronske pošte, namenjene skupinam.


VRML - Virtual Reality Modeling Language: Označevalni jezik, s katerim so oblikovane Webove strani, ki podpira tridimenzionalno grafiko ter interaktivno prostorsko krmarjenje.


WAIS - Wide Area Information Server: Zmogljiv sistem, namenjen hitremu iskanju velike količine informacij v Internetu.

WAV: je pripona k imenu nekaterih datotek z zvočnim zapisom.

Webmaster: Sistemski operater strežnika z Webovim mestom.

Wideband - širšepasovni: Komunikacijsko vezje/pot s srednjo kapaciteto. Izraz običajno pomeni hitrosti prenosa od 64 Kbps do 1,54 Mbps.

WWW - World Wide Web: Internetni globalni sistem za hipertekstovno povezovanje multimedijskih dokumentov, s katerim je mogoče ustvariti lahko dostopne povezave med informacijami, ki so skupne več dokumentom, popolnoma neodvisno od fizične lokacije.

ZIP - Ko kdo stisne datoteko s programom ZIP (zapiše vsebino datoteke na bolj zgoščen način), nastane datoteka, imenovana ZIP. Njeno ime se običajno konča s pripono ».zip«.

Komentarji 0

če želiš komentirati, se

Vpiši email osebe, ki ji želiš priporočiti ogled bloga.
stalna povezavaZa nadaljevanje se prijavi

Za prijavo uporabi Facebook

Facebook prijava

Za prijavo uporabi geslo

Samodejna prijavapozabljeno geslo včlanitev