Romska kultura še v: BITI IN NE IMETI

09. september 2010 ob 11:05 | 180
Rajko Šajnovič

ROMANI KULTURA NAJ ČAČI
Romska kultura ni pravilna

Razen že znanih romskih pesnikov, pisateljev, prevajalcev, pravljičarjev, svobodnih umetnikov, ustvarjalcev…Iz Suhe in Bele Krajine, Dolenjske in Posavja. Žal pa nas je zelo, zelo, malo. Toliko, da nas zna na prste ene roke prešteti še romski otrok. Dejansko znani, delovni, ustvarjalni in aktivni so:
1. Rajko Šajnovič iz romskega naselja Šmihel 74, Novo mesto,
2. Družina Srečka Brezarja iz romskega naselja Lokve pri Črnomlju,
3. Romski novinar Bogdan Miklič iz romskega naselja Ruperč Veh (Stranska Vas)…

Ob tej priložnosti pa bom govoril v svojem imenu.
Najbolj pereče vprašanje na področju romske kulture je še vedno zlasti na Dolenjskem. Res je, da nisem član nobenega romskega društva ne Zveze Romov Slovenije ne foruma romskih svetnikov v Sloveniji ne Sveta romske skupnosti v Sloveniji. Seveda si tega želim že od vsega začetka a me žal še vedno ni nihče vprašal, če bi postal njihov član? Ko pa sem prosil za članstvo pa nisem dobil niti odgovora? Sem pa član ZZD (Zveza za Dolenjsko) in član Socialnih demokratov. Glede na svoje prizadevno in bogato pesniško, pisateljsko in prevajalsko ustvarjanje, kot samostojni Romski ustvarjalec ne predstavljam le dolgoletnega borca za pravice romske etnične skupnosti v Sloveniji, pač pa s svojim kulturnim ustvarjanjem bogatim tudi širši slovenski kulturni prostor. Morda mi tega ne boste verjeli? Vendar sem za romsko skupnost v Sloveniji naredil največ prav na kulturnem področju. Kot pesnik, pisatelj, prevajalec, svobodni umetnik in predvsem znana oseba tako v slovenskem prostoru kot tudi drugod po svetu, predstavljam skozi svoje aktivno, humano in ustvarjalno delo pomemben most med romsko kulturo v Sloveniji in kulturo večinskega prebivalstva. Napisal sem številna dela: npr. pesniško zbirko »Pot/Drom«, knjigo »Ovi Rom, romano čhavoro/biti Rom, romski otrok«, prevedel pesmi »Džilavani buti i džilava/poezije in pesmi Franceta Prešerna«, knjigo »Romane vištorje/romske pravljice«, prevedel pesmi »Romano čingadibe/Romov krik Lojzeta Podobnika«, v romščino sem v celoti prevedel knjigo o zgodovini Romov »Roma, kon hinete?/Romi, kdo ste?« dr. Pavle Štrukelj, dr. Vanka Šiftarja in dr. Rajka Đurića, prevedel sem v celoti »Učbeniko i butjakaro zvezko/Učbenik in delovni zvezek za prvi razred 9 – letne Osnovne šole«, prevedel sem »Beršano čhavorano Cicibano/Poletni otroški Ciciban od 6. leta dalje«, za humanitarne namene sem ta oba projekta podaril Osnovni šoli Šmihel za romske učence. Napisal sem »Skedimbe buti/Zbrana dela«, ki sem jih podaril Knjižnici v Novem mestu. V celoti sem prevedel Versko literaturo »Dara ku Devel – Mro molitveniko/Vrata k Bogu – Moj molitvenik«, podaril sem Župnišču v Kočevje. V celoti sem prevedel »Čhavorano prvo Magučno lila/Otrokovo prvo Sveto pismo«, imam doma. Napisal sem novo knjigo »Mro Romano čačipe/Moja romska resnica«, imam doma. Napisal sem več kot štiristo (400) »Dujčhibane Romane džilava/Dvojezične romske pesmi«, imam doma. Prevedel sem številne in čudovite znane »Čhavorane džilava/Otroške pesmi«, s priloženimi notami vred. Imam doma. Napisal sem številne nove »Romane vištorje/Romske pravljice«, imam doma. Napisal sem »Romano Slovensko Slovari i Slovensko Romano Slovari« v narečju naših Romov. Podaril sem ga Osnovni šoli Šmihel. V mesecu junij 2009 bomo javno predstavili Versko literaturo »Magučno lila – phurani i nevi Zaveza/Sveto pismo – stare in nove Zaveze«….
Hvala Zvezi Romov Slovenije za finančno podporo za nekatere mojih projektov oz. izdaje knjige v preteklosti. Trdno sem prepričan in verjamem, da mi bodo tudi v sedanjosti in prihodnosti prijazno, prijateljsko, pravično in po demokratičnih slovenski poti pomagali pri mojih številnih novih romskih projektov materialno, finančno in…Dejansko pomoč in sodelovanje pričakujem zlasti s strani ZULK – ROMANO ČHON in upam, da bodo upoštevali dejstva, da sem tudi najstarejši Romski ustvarjalec v Sloveniji (62 let) tudi kot delovni invalid III. Kategorije in da še vedno vztrajam in aktivno delujem. Kajti moje delo je izrednega pomena za celoten slovenski kulturni prostor, najbolj pa za Dolenjsko oz. Mestno občino Novo mesto in njeno kulturno podobo. Žal pa so me ravno na kulturnem področju zelo, zelo razočarali ravno pristojna gospoda na tem področju oz. Mestna občina Novo mesto ter bivši in sedanji Romski svetniki. Pa jim ne zamerim ker vem zakaj. Brez vaše človeške pomoči pa ne vidim ne izhoda ne pomoči ne rešitev iz tega »Začaranega kroga nemoči s strani pristojnih Občinskih organov in inštitucije« še več. Dolenjska oz. Mestna občina Novo mesto krši moje temeljne človekove pravice in svoboščine kot Romskemu ustvarjalcu, kot romskemu invalidu, kot Romu in človeku tudi glede mojega že desetletnega ne – rešenega najhujšega stanovanjskega problema? So me pozabili, spregledali in odrinili na stranski tir »Nečloveka vredno življenje?« Morda gre celo za politično in sovražno ozadje oz. dejanje? Morda pa nekoga zelo moti in boli »Moja javna resnica o Romih?«Obžalujem, da je pri nas še hujši Romski problem kot je bil do sedaj? Tudi za to menim, da moja dela nosijo globlji značaj in niso izključno komercialnega pomena, predvsem pa kažejo aktualen in inovativen pristop k razumevanju romske kulture v Sloveniji ter s tem pozitivno vplivajo na sobivanje in medsebojno sprejemanje dveh zelo različnih kultur.
Na Dolenjskem pristojna civilna oblast romske ustvarjalce ne »cenijo ne spoštujejo nam ne dovolijo delati ker se bojijo romske resnice, nas odrivajo, pozabljajo, spregledajo, žalijo, posmehujejo, razočarajo, ponujajo lažne obljube, se nam tudi na demagoški način podkupijo, nas ponižajo. Primer: Za svoje umazane koristi, cilje in namene pravijo, citiram: »Ja. Jaz te bom predlagal za Prešernovo nagrado«? Dejansko pa glede pohvale, zahvale, napredovanja, sodelovanja, nagrade…kaj podobnega na dnevni red Občinskega sveta sploh ne obstaja, ko gre za CIGANA oz. Roma? Res pa je, da sem jaz dobil eno nagrado leta 1995 ob predstavitvi moje prve pesniške zbirke »Pot/Drom. Bivši župan Franci Koncilija mi je v svojem imenu in v imenu Občine Novo mesto za nagrado podaril »JEK LITRO MOL« (En liter vina). Toliko je cenjen in vreden CIGAN oz. Rom na Dolenjskem in ravno toliko je cenjena in vredna tudi najlepša, najbolj pomembna in dragocena »ROMANI KULTURA« (Romska kultura)? Ali je to PRAVNA DRŽAVA? Ali je to PRAVA POT? Tega ne vem. Res pa je, da mi »KAJA POLITIKA NAJ ŠUŽI« (Ta politika ni všeč). Če se kaj takega dogaja meni, ki sem znana oseba, potem se moramo zamisliti kaj se dogaja šele s ostalimi našimi Romi, ki so: - »ČORORA« (Revni), nepismeni, pol pismeni, nešolani, neizobraženi, krhki, nevedni, notranje nemočni…?
Demagoško pa nas radi izkoriščajo in se nam podkupujejo za svoje lastne koristi, cilje in namene, Romsko kulturo nam tudi »ČOREN« (Kradejo), zavajajo javnost, ko predstavljajo Romsko zgodovino oz. kulturo. In vse navedene dobrine si mnogi med njimi prilastijo na naš »ROMANO RAČUNO« (Romski račun).
Že pred leta nazaj sem preko sredstva javnega obveščanja opozoril, da se bo romska kultura pri nas znašla v »OVI I NA OVI« (Biti in ne imeti) in žal se je ravno, to zgodilo zahvaljujoč pristojnim civilnim oz. občinskim organom in inštitucijami. Osebno se ne čudim, da je že prišlo do odstopanje posameznikov med Romi, ki so se tako ali drugače ukvarjali s Romsko kulturo. Obžalujem, da so pri nas mnoga romska društva le »ŠTEVILKA PU OBČINSKO PAPIRI« (Številka na občinskem papirju)? In obžalujem, da država skrbi za Romsko kulturo »SAMO JEKHAR DU BERŠ« (Le enkrat na leto) ob praznovanju »SVETOVNO ROMANO DIVE« (Svetovnem dnevu Romov)? Skratka na Dolenjskem vlada v življenju Romov »BARO PROBLEMO« (Velik problem) tako na področju romske kulture kot tudi na področju politične participacije Romov? Pa za to ne smemo kriviti le državo? Menim, da so krivci na lokalni ravni, to pa so Občine tam kjer živimo Romi. Pri nas na Dolenjskem vlada tako imenovana: »ENAJSTO DEVLORESKARI KOMANDA« (Enajsta božja zapoved). Vprašati bi se morali: Zakaj tako?, kdo je glavni krivec? Res je, da je narejen korak več. Lahko pa bi bilo še boljše. Pozdrave in čestitke pošiljam v Mursko Soboto tako Romom kot civilnim oz. Občinskim pristojnim organom in inštitucijami. Tako bi moralo biti tudi pri nas? Pa žal ni in še dolgo časa nebo toliko časa dokler ne bodo pri nas našli tako pristojni Romski predstavniki kot Občinski organi in inštitucije »FARBINDI ROŽA A NA KALI I PARNI?« (Barvno rožo a ne črno – belo?« Kajti obstaja še druga »REŠITVA I AVER DROM« (Rešitev in druga pot) na kateri se nahajajo resnična dejstva o Dolenjskih Romih, ki so za civilno družbo boleča in javnosti prekrita. To in še kaj drugega pa le poslabšuje odnose med večinskim in romskim prebivalstvom. Seveda smo tudi med Romi takšni, ki si želimo iz skupnega kotla. Žal pa nam nihče ne prisluhne? To pa ni »ČAČO DROM?« (Prava pot?)
Dejstvo je, da smo Dolenjski Romi, žal razvojno najnižje in prav zato smo izpostavljeni hudemu etnocidu, kateremu se naši Romi zaradi svojega neznanja in notranje nemoči ne moremo upreti. Etnocid je lahko bolj uspešen kot genocid, saj bo z vsem, kar je romskega – jezikom, kulturo in navadami – v kratkem času pometal tako temeljito, da bo za Romi ostal le spomin. In to ne da bi kdorkoli mignil s prstom proti temu. Nasprotno, marsikaterim oblastvenikom, zlasti na lokalni oz. občinskih ravneh, bi to zelo godilo, oz. se jim že godi, saj se z asimilacijo romskega življa že znebijo socialne mizerije, s katero se morajo sedaj soočati, in vsega, kar sodi zraven. Jaz, ki malo govorim in več delam, polagam roko na srce Vam oz. Zvezi Romov Slovenije, Svetu romske skupnosti v Sloveniji in forumu romskih svetnikov v Sloveniji, da naredite vse kar je v vaših pristojnosti, odgovornosti in močeh, da pomagate in rešite Romsko kulturo zlasti na Dolenjskem, pa tudi pri reševanju celotne romske problematike? Na lokalno skupnost oz. Občino/e pa morate bolj pritiskati oz. jih opozoriti, da nebi prišlo do tega, kar se najbolj bojim. Do »NAJPHAREDE« (Najhujšega) oz. da se v bližnji prihodnosti pomembna in dragocena romska kultura ne bo znašla v »POBISTERDO MUZEJI« (Muzej pozabe)?
- Pomembna je posodobitev in modernizacija romskega kulturnega sektorja,
- Zagotovitev večje dostopnosti in ustvarjalnosti kulturnih romskih dobrin in storitev,
- Prispevati h krepitvi družbene povezanosti. Kajti zlasti oz. tudi Romska kultura je glavno sredstvo za spodbujanje medsebojnega razumevanja.
- Dostopnost romskih kulturnih dobrin mora biti zagotovljena vsem državljanom, ne glede na njihovo gmotno stanje, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino…
- Ministrstvo za kulturo RS mora učinkoviteje opravljati strokovne in upravne naloge ne le na področjih, ki jih pokriva, temveč tudi na področjih, ki so del vsebine programa…
- Blaginja mora biti tudi po meri romskega človeka,
- Urad za narodnosti mora bolj kot doslej postati koordinator vseh ukrepov, ki so neposredno povezani s položajem še posebej romske etnične skupnosti,
- Prizadevati se morate kot zagovorniki na državni ravni, da bomo Romi imeli v Sloveniji oz. tudi na Dolenjskem poleg vseh drugih, čim širšo paleto možnosti izražanja in uresničevanja svojih kulturnih interesov in ohranjanje svoje nacionalne identitete,
- Ministrstvo za kulturo in Urad za narodnosti morata zagotavljati rednejšo organizacijsko in finančno pomoč pri naši Romski kulturni, informativni, jezikovni in drugi društveni dejavnosti tudi, če je to Rajko Šajnovič.
- Zavzeti se morate za dosledno spoštovanje temeljnih človekovih pravic tudi nas Romov, ter krepiti in omogočiti pogoje za vse ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo okoliščino,
- Zavzeti se morate za vse tisto, kar nam jamčijo tudi naša ustava in številni mednarodni akti, še posebej Evropska konvencija o varstvu temeljnih človekovih pravic in svoboščin…
Spoštovani,
Romi smo do zdaj bili enakopravni z drugimi državljani samo na papirju, ker enostavno povedano sploh nismo sposobni biti enakopravni. Rezultat 50/60-letnega obravnavanja Romov s strani prejšnje in zdajšnje države je, da smo dejansko ostali na razvojno in civilizacijsko na skoraj isti stopnji kot nekoč. Moja izobrazba je – trije razredi osnovne šole. Ne bom govoril o razlogih za to, ker boste odgovor našli v moji knjigi Biti Rom, romski otrok. Moje izkušnje in poznavanje romske problematike v devetindvajsetih letih obstoja in zvestobe do Romov, mi je jasno edino eno: na način, kako se država loteva problematike Romov, bomo tudi naslednjih 50/60 let ostali na istem. Po ustavi imamo Romi iste pravice in dolžnosti kot drugi. To je res, toda zakona, ki bi našo dejansko situacijo pomagal spreminjati, ne samo nas zaščititi v naši bedni in obrobni človeški in ciganski usodi, pa še ni. Kako dolgo še? Medtem gredo stvari svojo pot, kakor pač gredo. Osebno menim, da kar zadeva romsko vprašanje – zlasti na Dolenjskem – brez cilja in brez perspektive. Kot etnična skupina nimamo nobene razvojne možnosti. Romska skupnost v Sloveniji in zlasti na Dolenjskem smo žal na številnih področjih v izrazito marginaliziranem položaju in sodimo celo v eno najbolj ogroženih skupin prebivalstva. Zaradi tega menim, da je treba na številnih področjih za začetek urediti tiste probleme, ki so hitro rešljivi, prav tako pa nemudoma pristopiti k sistemu rešitve številnih vprašanj, ki jih niti romska društva pri nas, niti romski predstavniki oz. svetniki, niti Romski ustvarjalci ne moremo rešiti brez pomoči širšega okolja in zlasti države. Pristojni ljudje pravijo, da ne najdejo ne odgovor in ne rešitev glede reševanja Romske problematike? Ni res. Celo v svojo novo knjigo oz. v romske pravljice, ki so bile javno predstavljene 25. januarja 2006 govorim o »SASTI ROŽA« (Zdravilna roža), ki mora biti »FARBIMBE A NA KALI I PARNI« (Barvana in ne črno bela). Ta barvna roža pozdravi vse bolezni. Tudi pri reševanju romskega položaja v Sloveniji, ki še vedno raste v Sloveniji. Le najti, potrgati in postaviti jo mora »ČAČO MANUŠ, PU ČAČO MISTO« (Pravi človek, na pravo mesto) »MRO PHARIPE I MRI BUTI« (Moj problem in moje delo).
Najtežje mi je najti, pridobiti, nekega prijaznega Založnika in sponzorja, prosim vse pristojne civilne organe in inštitucije in prosim Zvezo Romov Slovenije oz. Svet romske skupnosti v Sloveniji za pomoč oz. strokovno, materialno, finančno podporo pri mojih novih romskih projektov, ki sem jih že navedel oz. ki jih imam še doma? Kajti s svojim denarnim nadomestilom v višini 370, 80 EUR. Od tega zneska odplačujem še kredit, stroške plačila za elektriko, vodo in…tega nisem zmožen sam financirati. Kot lastnemu Občanu pa mi Mestna občina Novo mesto nič več ne pomaga oz. so mi rešili mojo vlogo za enkratno letno denarno pomoč v višini 150,00 evrov. Pisarniške potrebščine pa sem večkrat dobil po moji prošnji le od društva za razvijanje prostovoljnega dela iz Novega mesta, zahvaljujoč ga. Branki Bukovec. Ob tej priložnosti se vsem, ki so mi pomagali na kakršen koli način se lepo zahvaljujem.
Zaključne misli:

Slovenijo kličem na pomoč in ji polagam roko na srce z naslednjimi besedami: »GODI DU VASTA, KA KANA PAL SPREMENINENA ROMANO THEM DU BERŠ 2010/11« (Pamet v roke, ko boste sedaj (zopet) spremenili Romski svet v letu 2010/11).

Vsem Slovenskim bratom in sestram Romom pa polagam roko na srce z naslednjimi besedami: »UPRE ROMA« (Kvišku Roma).

»DEVLEHA«
(Zbogom)Komentarji 0

če želiš komentirati, se

Vpiši email osebe, ki ji želiš priporočiti ogled bloga.
stalna povezavaZa nadaljevanje se prijavi

Za prijavo uporabi Facebook

Facebook prijava

Za prijavo uporabi geslo

Samodejna prijavapozabljeno geslo včlanitev