kategorije

poti nazaj več ni

30. januar 2011 ob 21:02 | 357
Novice:POTI NAZAJ VEČ NI !!!

Leta 1990 so nam oblastniki ukradli še demokracijo do leta 2009 pa še vse premoženje za našo varnost Človekove pravice za vse, za svobodo in za dostojanstvo

Delujoča Družbena skupina.

Svoboda je pogoj za normalno delovanje človeka. Vzeti moramo kar nam pripada. Vrnimo se na mesto, ki nam pripada. Za vedno. Odpravimo enoumje, laži,vojne,vrste čakajočih za delo, sramotno-suženjsko plačilo za opravljeno delo, nepotrebne živčne bolezni, poskuse samomorov in samomore naših sodržavljanov.

Storimo sledeče:

1. Pozdravimo bolezni družbe (korupcijo,naivnost,…….).
2. Uzakonimo kaj je prav in kar ni krivično.
3. Zahtevajmo naše prihranke v času našega odrekanja.
4. Imamo pravico do vračila minulega dela.
5. Postanimo sočutni in usmiljeni do sebe in strogi do naših izkoriščevalcev.
6. Iztrebimo navlako, predsodke, strah najdimo sebi podobne in zmaga bo neizbežna.
7. In tako naprej…..

Sedanji oblastni politiki sebi in drugim vsiljujejo svoja merila in svoje zakone, ki niso demokratični, so za nas male ljudi nepravični in škodljivi. Inkriminirali so pravni red Republike Slovenije, za to v pravnem redu ni mogoče doseči ničesar. Skupaj z mediji povzročajo vedno večji prepad med ljudmi in nas spreminjajo v prah vsakega posameznika posebej. Iz nas se norčujejo in so razvrednotili vse kar nas dela človeške.
Smo država , ki je bankrotirala in se zadolžuje na račun nas, večinoma revežev, naših otrok in naših vnukov ter pravnukov. Dolžni smo čim prej ustvariti pravi demokratični red, zahtevati predčasne volitve na demokratičnih merilih, kjer so izvoljenci ljudstva kazensko in materialno odgovorni za napačno in škodljivo upravljanje države.

Zahteva za predčasne volitve:

Ne glejmo več v brezno zla.

Izhod je, seveda.

Nove in demokratične volitve.

Nastopil je trenutek resnice in zavedanja svobode. Razširimo našo zavest, da se rešimo pred katastrofalnimi posledicami do sedaj vladajočih. Kriza je zares tukaj. Je predvsem v teptanju človekovega dostojanstva in njegove pravice do preživetja na Zemlji. Sedanji družbeni sistem zgrajen na usedlinah egoizma je prešel tako na državni kot na svetovni ravni v samouničenje zaradi naše ozke zavesti in pomanjkanja znanj. Policijsko-tožilski-sodni-politični-upravljavski-šolski-medijski sistem deluje zavestno v škodo ljudstva. Upravljanje s kapitalom-energijo-naravnimi viri je škodljivo. Ni le materialna nepravičnost vzrok za našo in svetovno krizo. Imamo znanje, cilje in vizije-to orodje skupaj za našo ustvarjalnostjo nemudoma uporabimo preden bomo genetsko tako poškodovani, da ne bomo ne znali ne zmogli izhoda iz vseobsegajoče krize neizbežnega zla.

Imamo le eno časovno okno.

Drugega planeta nimamo, kjer bi se lahko preselili in pustili norce in pokvarjence na Zemlji.

In tako preživeli.

Kloni zla se nevarno in zahrbtno množijo in uničujejo vse živo na planetu.

Ni le uničujočih dveh stopinj dviga temperature zemeljskega ozračja. Mutacije človeka so že med nami in psihosomatske motnje so množične. Ne čakajmo na planetarno vlado, da bo naredila red v naši že kaotični družbi-državi.

Človeška etika in obramba našega dostojanstva terjata nemudoma široke in globoke družbene spremembe. Sedanja Kriza nima le dolge sence ima globoke korenine. Ne požira le naše prihranke in delovna mesta. Nastaja vse večja revščina in neenakost. Je mnogo več kot socialna kriza. Je kriza našega preživetja tukaj in sedaj. Socialne dolžnosti kapitala in solidarnost moramo povezati z sindikalnimi, ekološkimi in drugimi nosilci družbeno kritičnih mišljenj. Avtoritarne demokracije kot je tudi v Sloveniji nimajo nobene prihodnosti.

Še manj pa vojne in dosedanje revolucije za klobaso.

Ne smemo pozabiti ne nevarnosti pozabe, na potvarjanje zgodovine, kajti prevaranti prinašajo vedno nesrečo.

Njih ne zanima drugo kot lasten napuh in poza. Suženjstvo, fevdalizem, komunizem, fašizem, nacizem je moralno-ekonomsko bankrotiral. Kapitalizem je sedaj na vrsti, da se izloči kot družbena-civilizacijska napaka. To že čutimo danes, saj so institucije kapitalizma-banke, politiki v istem čolnu, mi ki to nismo, pa naj z gripo vred izginemo iz obličja zemlje. Zato obranimo svoja življenja z svobodo, ki jo še imamo. Ne z vojno, z mirom in dostojanstvom prepričajmo še druge, kaj nam je storiti v svetu, ki ima omejeno količino zraka, vode, zemlje, prostora, hrane in energije. Ubranimo svobodo, ohranili bomo dostojanstvo. Čas je, da se sedanja nedemokratična oblast dostojno umakne in da sonce posije na pravično demokracijo, ki so jo neki drugi tovariši dobesedno zmrznili. Naše življenje temelji na pravicah in dostojanstvu vsakega posameznika. Politična neenotnost ne sme prerasti v sovraštvo in sebičnost posameznikov in skupin. Zdravilo proti politični neenotnosti so predvsem človekove pravice in ustvarjalna svoboda sonaravnega preživetja in pripadajočega razvoja.

Živimo v državi, kjer oblast ne spoštuje javnega mnenja in pravice do interesov državljanov. S civilno družbo se pometa.

Oblast sistematično počenja zlorabe-jemlje revnim in daje sebi in bogatim.

Laž mora prenehati biti sredstvo prevare.

Zato nemudoma zahtevamo svobodne volitve.

Enakopravne volitve.

Volitve za prihodnost. Za vse. Brez poraženca.

Svoboda, mir, sreča, ljubezen....

Osvobodimo se in svobodno razmišljajmo. Mislimo pošteno in delujmo pravično. Za vse je vsega dovolj, za vse potrebe vseh mater, vseh otrok, družin in posameznikov.

Ljudje v stiskah sebi in drugim povzročajo poškodovanja, trpljenja in mučenja.

Za razkrajanje socialnega tkiva in ohromitve človeške solidarnost so krivi oblastniki.

Njih ranljive družbene skupine ne zanimajo. Duševna trpljenja in zato samomori so stalnica naše države.

Kako žalostno.

Zasebni cilji manjšine prevladujejo na potrebami večine. Dobiček lastnikov in države se je močno povečal, a število revnih skokovito in nezadržno iz dneva v dan narašča. Ljudje delajo dve službi v dnevu, da bi imeli boljše življenje, ki nikoli ne bo doseglo dostojnega življenja. Oblast praviloma pomaga koristim kapitalistov, pa še to na račun zadolževanja države, njenih bank v tujini in seveda doma. Pa še denar bogatih je izpuhtel, tako niso ustvarili niti novih delovnih mest niti ne izplačevali dostojne plače delavcem.

Tako napetosti v družbi le rastejo.

Množi se kriminal, mladostna delikventnost, širi alkoholizem in odvisnost z mamil, tako da bi morali vse dosedanje vlade, predsednike in poslance obtožiti nevestnega dela v službi, ker so sokrivi za poškodbe ljudstva in ostalo obsežno škodo.

Kaj je ostalo sedanjim in prihodnjim generacijam?

Nič, seveda.

Nezaposlenost, beda, lakota korupcija, klienetelizem, nepotizem in še kaj, kot so dolgovi, ne samooskrbna država, opuščene kmetij in prazna stanovanja, ki si jih reveži ne moremo kupiti, niti v sanjah najeti.

Usmeriti se moramo na odpiranje novih delovnih mest z visoko stopnjo trajne zaposlitve, zmanjšanje uvoza energij, varčevanja z energijo, RECIKLIRANJEM surovin, učinkovito rabo energij, na ekološko kmetijstvo, sanacije onesnaženega okolja, spodbujanje in nagrajevanje INOVATORSTVA lastnih blagovnih izdelkov za izvoz in za domači trg.

Temu mora slediti celotna prenova vzgojno-izobraževalnega sistema.

Trošenje naravnih danosti omejiti za nosilno sposobnostjo naše narave in našega okolja. Povečanje zaupanja v sobivanje v soodvisni družbeni skupnosti na temeljih trajnostnega razvoja. Demokratizirati vse upravljavske odločitve z lokalnim prebivalstvom z upoštevanjem vseh protokolov, deklaracij in konvencij o človekovih pravicah pri upravljanju z javnimi zadevami.

Dostop do vseh naravnih virov za ohranitev človekovega dostojanstva.

Ranljivim skupinam povečati socialno zadovoljstvo z povečano solidarnostjo vseh ljudi. Vsakomur moramo zagotoviti ustavno pravico da živi v zdravem okolju, do zdrave prehrane in do osebne sreče. Stalno zmanjševanje neenakosti med ljudmi, bi prineslo pričakovan družbeni razvoj v sočutno, solidarno in kulturno bogato družbo povezanih ljudi.

Konec izkoriščanja človeka po človeku.

Človek človeku partner je cilj.

Demokratično soupravljanje družbenih zadev bo pripeljalo do družbenega ravnovesja in edinosti med ljudmi. Spremenjen odnos do naše stvarnosti, je pogoj, da stopimo na pot trajnostnega razvoja in kulturno bogate družbe, kjer se uresničujejo potrebe in drugačnosti posameznika v celoti. V takšni socialno-ekonomski uravnoteženi družbi ne bo več pogojev za razvoj civiliziranih bolezni (osamljenosti, drog, samomorov, …).

Tudi okoljski kriminal se bo močno zmanjšal.

Ljudje bodo živeli v skladu s svojimi potrebami, želje pa se bodo izražale skozi kulturo, kajti v končnem svetu ni prostora za nenaravne želje.

Svet bo zavezan govorici prihodnosti vsega človeštva.

Sedaj imamo opravka z veliko stopnjo družbene nepovezanosti, ker je oblastnikom cilj ohranjati ne NESAMOOSKRBNOST ljudstva, saj jih je tako lažje voditi žejne čez vodo, v cilju doseganja lastnih ciljev, ki to družbo ekonomsko-politično upravljajo.

Trajnostno-sonaravno gospodarjenje:

Nihče ne more dokazati da je sedanja zgodovina civilizacije usmerjena v preživetje. Za to ni potrditvenih dokazov. Zato je kritika obstoječega družbenega modela upravljanja z državo upravičena in pričakovana ter celo nujna in neizogibna. Ne dovolimo si več da drsimo v lastno in družbeno ujetost in s tem v nesvobodo. Ne bodimo in ne dovolimo si več tega da smo žrtve demokratično nenadzorovanih institucij oblasti, šolstva, zdravstva, znanosti, sodstva itd. Naša-moja prehrambena, zdravstvena, upokojitvena, socialna …varnost, je predvsem odvisna on mene samega, da se zavedam problemov in odgovornosti da se soočam z dejstvom da vsak posameznik odgovarja za svojo in skupno prihodnost.
Ni le oblast odgovorna, tudi mi smo soodgovorni da oblast zamenjamo pravočasno, če vemo, da ne upravlja družbe v skladu z najnovejšimi tehnološkimi in znanstvenimi vedenji in PREŽIVETVENIMI robnimi pogoji.

Spremembe zdravstvenega, političnega, upokojenskega, sodnega, izvršilnega, ekonomskega ..sistema so predmet demokratičnih in javnih razprav, kot smo tudi z plebiscitom za samostojno in neodvisno državo postali državljani Slovenije.

S plebiscitom nismo glasovali le za državo in državno oblast, predvsem smo izglasovali demokracijo ki so nam jo oblastniki s prevaro ukradli tako na pravno-formalnem nivoju za avtoritarno ustavo kot na materialnem razlaščanju našega minulega in sedanjega dela.

Markovičev zakon, Zakon o privatizaciji, Zakon o lastninjenju…., so tudi izvedbeni akti prevare, kraje in laži.

Sedaj smo obubožani, revni in zavrženi. Požrli so našo in ne samo mojo prihodnost .

Pravična demokracija:

Žal pa nismo demokratična država, saj ljudstvo ne more spremeniti ne ustave niti ne razveljaviti obstoječih zakonov ali členov Ustave Republike Slovenije niti ne more samostojno razpisati zakonodajni referendum.

Lahko pa gremo vsakih štirih let na eno nedeljo na volitve, kjer lahko izvolimo poslance, ki nikomur na tem božjem svetu za nič ne odgovarjajo za svoje odločite v času službe v državnem zboru. In tem okrnjenim ali še boljše rečeno nikakršnim političnim pravicam naj rečemo demokracija. To je delanje norca iz ljudstva s strani tistih, ki so takšno ustavo napisali, izglasovali in jo vse do sedaj uporabljali z namenom zlorabe demokratičnih standardov.

Ustava se mora takoj zaustaviti z novimi volitvami v državni zbor in ustrezno spremembo ustave, ki bi to nedemokratično ustavo spremenila v človeško podobo oziroma v akt za potrebe slehernega človeka. Vstopili smo v prelomno leto. Moramo načrtovati vsak na svojem ustvarjalnem področju za skupni blagor, ne le na odpravljanju malih napak. Finančna kriza je vrh vseh družbenih kriz ki zrcalijo pomanjkanje pozornosti do nas samih in naše družbene skupnosti.

Živimo dlje, zato smo še bolj odgovorni za to, kakšna bo naša zapuščina za bodoče rodove.
Vizija prihodnosti je jasna.

Konec ne demokracije v Sloveniji.

Razvoj, ki temelji na pravicah človeka in njegovem dostojanstvu.

Ne moremo si zatiskati oči pred resnico, da je ta družbeni red zastarel, je krivičen, samo-ubijalski za vse bodoče generacije, ker bo izropana zemlja, morja, pozidana najboljša zemljišča, kemično onesnažena hrana, podnebno segrevanje …, še nadalje spodjedala temelje, na katerih sloni naše življenje.

Naša kultura nam omogoča, da si sami vladamo.

Ne potrebujemo PRIŠEPETALCEV.

Poslušajmo lastno srce in svojo vest.

Demokracijo moramo tudi razumeti, jo znati uporabljati, se demokratično izobraževati in obnašati ter tako tudi delovati. Ne moremo ignorirati dogodkov in dejstev, ki so neprijetni in sporni. Izobraževalne ustanove imajo dolžnost spodbujati raziskovanja demokracije in naučiti kritičnega razmišljanja z utemeljenimi dokazi, sicer je izkazana njihova odgovornost pred ljudstvom in pred bogom. Demokracija je orodje za odpravo sporov med ljudmi in skupinami v resničnem svetu, o stvarnih problemih.

Za to so demokratične volitve so odločilnega pomena.

Izvoljeni predstavniki oblasti držijo v rokah vajeti moči, niso le figure ali simbolični voditelji.

So pa v vsakem primeru odgovorni svojim državljanom za svoje odločitve.

Zato jih imamo pravico zamenjati predčasno, če ne izvršujejo volilnih programov. Uspeh demokratične države leži izključno na plečih njenih državljanov, na pa na pokvarjenih politikih in na njihovih plečih. Nismo si izbirali staršev, ne dan rojstva, lahko pa svojo svobodo uporabimo tudi za demokracijo.

Sposobni smo prevzeti odgovornost za usodo družbe-države.

Demokracija je odgovor na pravilen gospodarski razvoj in socialni mir in pravičnost v družbi. Demokracija je tudi priložnost da odpremo okna in zadihamo svež zrak, da si nalijemo čistega vina.

Naš dosežen ekonomski razvoj demokracijo omogoča, z volitvami izbrani politiki, pa so dolžni demokracijo izvajati in jo spoštovati. Demokracija je vladavina ljudstva, ne večine. Vlada, ki preprečuje dostop informacij ljudstvu tudi zato preneha biti demokratična in tvega svoj obstoj.

Potegnimo glave iz peska, ne bodimo noji in recimo dovolj nam je prevar, ropanj, leporečja, obljub in zavajanj ter laži.

Slovenija je leta 1999 podpisala Evropsko socialno listino, ki pa jo z zakonom o minimalni plači Slovenija ne izpolnjuje.

Nasprotno, ignorira tudi pravice otrok do primernega otroškega dodatka in dostojnega preživetja.

Najtežja oblika organiziranega kriminala, ki lahko doleti državo je politična korupcija:

Slovenci smo žrtve politične korupcije, saj vladni politiki sebe in vrsto javnih uslužbencev preplačajo za delo in položaj v družbi in plačilni sposobnosti države. Tudi politični in administrativni aparat Evropske Unije je KORUPTIVNO PREPLAČAN, na drugi strani pa ima ljudstvo teh držav beraške plače in živi v bedi in revščini.

Ta korupcija ima potem dvojni učinek.

Jezni in ponižani bojkotirajo volitve, KORUPTIVNO PREPLAČANI pa z svojo podporo na volitvah nagradijo svoje delodajalce z svojimi volilnimi glasovi in tako KORUPTIVNO vzdržujejo legalnost sistema. Tako se prepad med ljudmi nenehno in zaskrbljujoče povečuje. Oblastniki in njihovi podaniki sedijo na sodu smodnika.

Manjka le še iskrica.

Prikrajšani se končno prebujajo.

Stavke so pred durmi.

Ljudstvo bo poseglo bolj kot do sedaj po svojih demokratičnih pravicah.

Smo žrtve najbolj podivjanega ekonomskega liberalizma.


Povsod po svetu se ljudje borijo za socialno pravičnost, zakaj temu tako nebi bilo tudi pri nas.

Konec je treba narediti sejmarskemu vzdušju na volitvah in zagotoviti resne javne razprave o političnih programih strank in kandidatov za volitve. Kje je prostor za razpravo o idejah boljše družbene ureditve? Kako je uspelo zmagati politikom predsednikom držav g. CHAVEZU, MORALESU in CORERI, ki se uspešno borijo proti revščini in socialni izključenosti v lastnih državah in da so v svoje ustave uvedli pravico ljudstva, da jih lahko z referendumom kadarkoli zamenjajo-odstranijo s položaja predsednikov države.

Danes so ljudje prišli do spoznanja o svoji nesreči, ki jo niso sami zakrivili in vedo kdo in kje so krivci za to. Vedo, da se da na demokratičen način odpravi krivica. Zahteve delavcev po pravični družbi državo ne bremeni, nasprotno razbremeni jo stisk konfliktov in asocialnega vedenja znotraj družbe.

Časi sprememb pred katerimi stojimo zahtevajo okoljska in socialna merila.

Zahteve prihodnost temeljijo na prelomu NEOLIBERALNIH POLITIK.

Kapitalistična ekonomija kot sistem akumulacije neuporabnega bogastva in razmetavanja z viri izven potreb mora propasti.

Nadomestiti jo mora trajnostno gospodarjenje, ki planet ohranja, namesto da ga dokončno izčrpa in ga naredi neprimernega za življenje. Prehod na obnovljive energije, ustrezno toplotno zaščito in ekološko pridelavo hrane omogoča odpiranje novih delovnih mest in izboljšanje javne blaginje.

Vse to naši oblastniki pred ljudstvom prikrivajo, ker so polni denarja in tega kratko-malo ne potrebujejo. Edina dopustna so vlaganja in spodbude, jasno namenjena zaščiti ohranjanju življenja na planetu.

Postanimo ponovno dežela pravic: vedeti, (so)odločati, nadzirati, s pravico do odškodnine, če so nam človekove pravice kratene. Slovenija je gospodarsko, ekološko in zato socialno ogrožena država. Zato so spremembe še toliko bolj potrebne, nujne, neodložljive. Znižanje stroškov upravljanja države, javnih zavodov, podjetij v državni lasti mora prinesti najmanj 2 milijardi € na letni ravni. Ta denar je namenjen odpiranju novih delovnih mest, povečanju rodnosti, investicijam oz. naložbam v trajnostni razvoj mest, preprečevanju globalnega segrevanja ozračja, razvoj podeželja in spoštovanju Evropske socialne listine kot take. Ohranitev privatne lastnine se presoja v luči krepitve nacionalne identitete in nacionalne PREŽIVETVENE VARNOSTI.

Slovenija more postati svetovni prvak v obvladovanju gospodarske krize, ne pa njena žrtev z vsemi nami v red. Okoljske (zelene) tehnologije so korak v prihodnost in to je naša prednost, dežele na sončni strani Alp. Z njihovo uporabo bomo ohranili in odpirali delovna mesta in povečali prehransko in drugo samooskrbo.

Postati moramo solarna in solidarna družba.

Bogastvo moramo vložiti v našo PREŽIVETVENO VARNOST, sicer se nam ne bo nič dobrega dogajalo ne sedaj še manj pa v prihodnosti. Pasti mora kapitalistični zid, ki uničuje upanja in življenja in ki nam prinaša lakoto in bedo ter samomore…...

Berlinski zid je padel leta 1989.

Odločamo se tudi o tem , kako bodo bodoče generacije sodile sedanje.

Čas je za socialne državnike.

Čas je za odpravo nezaposlenosti, za nova delovna mesta, ne pa namesto njih za socialno podporo in miloščino oblastnikov.

V javnem zdravstvenem sistemu se naj nemudoma omogoči zakonsko zagotovljeno zdravstveno varstvo. Vsa kritična stanja v družbi temeljijo na državnem udaru leta 1990, na starih-novih nosilcih oblasti. Volitve niso bile demokratične, saj politične položaje nismo zasedli tisti, ki so nas takrat ljudje volili. Na osnovi zakona o nacionalnih listah so politične položaje leta 1990 zasedli ljudje po lestvici na strankarski nacionalni listi, ne pa tisti po največjem številu prejetih glasov na volitvah aprila 1990. Zaradi tega je slovenska družba in država v takšni socialni stiski in krizi in obremenjena z zunanjim dolgom 40 milijard €.

Torej, dolžni smo mi, naši otroci, naši vnuki in naši pravnuki. Zadolžili so nas oblastniki ki trenutno zasedajo svoja mesta pri vzvodih kapitala in odločanja v vseh ozirih.

Neumnosti in nesmisle, ki jih trosi kmetijski minister in veliko drugih strokovnjakov, celo predsednik države, da je Slovenija preveč kmetijsko razkosana za ekonomično pridelavo hrane je v nasprotju z cilji trajnostnega razvoja in prehranske samozadostnosti, saj velikih kmetijskih površin in farm ni mogoče ekološko obdelovati za pridelavo zdravju neoporečne hrane.

Zdravje pa je razumljivo naša največja vrednota.
Imamo že lačne, odrinjene in razvrednotene, ponižane in revne, dajmo jim priložnost oživljanja na tisoče opuščenih kmetijah.

To so tudi naloge socialdemokracije, mar ne !?

Istočasno pa je v preteklem letu 2009 naraslo število visokih uradnikov in menedžerjev za kar 9000, število nezaposlenih pa je v istem obdobju naraslo z 40.000, na 110.000. Imamo neodvisno državo-vendar asocialno in nedemokratično, tudi Severna Koreja jo ima, imamo pa tudi polno revežev ki se tega stanja ne upajo niti povedati, eni se ga niti ne zavedajo čeprav se nečesa sramujejo. Nezaposlenih je 110.000, 600 samomorov letno, odliv 12.000 izobražencev v tujino v letu 2009, tako državo ima lahko vsak BUTALEC ali pa trinog.

Vinko Ošlak pravi da je neka osnovna naravna inteligenca človeški vrsti zagotovljena.

Nekateri novinarji tudi niso tako neumni kakor so včasih neumni njihovi prispevki-neumne se morajo delati, če hočejo preživeti ali imeti korupcijske dodatke k mesečnim plačam. Poklicna eksistenca jih odvrača od razumnosti in napredka. Naklepno od oblasti dovoljeno nekontrolirano tržno gospodarstvo je tudi povzročilo nezasluženo in ustavno nesprejemljivo družbeno razslojevanje in nevzdržno neenakost med ljudmi ter odmik od zagotavljanja dostojnega človekovega življenja velikega dela prebivalstva v Republiki Sloveniji kot svoj čas »veliki zgodbi o uspehu.«. Slovenska oblast je prišla v neustaven položaj zaradi nevzdržnega neustavnega stanja sistematičnih in grobih kršitev človekovih in ustavnih pravic in ta jih noče odpraviti, kljub večkratnim zahtevam noče neustavnosti odpraviti, nasprotno, ponižanja ljudi se nezadržno nadaljujejo. Razslojevanje se nadaljuje in ni posledica ustvarjalnega dela, je posledica opustitve političnih ravnanj, ki bi morala socialno uravnotežiti Slovensko družbo.

Sedaj imajo vladni politiki totalno oblast in ne delijo socialne in gospodarske usode drugih v državi.

Treba je delovati.

Če o idejah le sanjamo, ostanejo nam le iluzije.

Človeštvo danes živi v številnih iluzijah, medtem ko te posledično proizvajajo preveč sporov in nesoglasij s čemer se izpodkopavajo temelji državnosti Slovenske države.

Vlada mora delati v dobrobit ljudstva, za revne in ostale.

Zato, da bo ljudstvo primerno-zadostno obveščeno o svojih ustavnih in demokratičnih pravicah moramo spremeniti zakon o javnih medijih. Ta zakon bo opredeljeval dolžnosti medijev o zadostnem informiranju o človekovih pravicah.

Smo pred svetovnim etičnim in moralnim izzivom, kako narediti več z manj:

Nova delovna mesta, dostopnost do pravočasnega in učinkovitega zdravja, varovanje človekovih pravic, dostop do pravne varnosti, pravično in pošteno sojenje brez nepotrebnega odlašanja ..je le nekaj ciljev, ki se za vsako ceno morajo uresničiti.

Proizvodnja hrane in drugih dobrin bo morala slediti trajnostnemu razvoju prebivalstva. Pospeševanje mednarodne solidarnosti in povezovanja za ohranitev zemlje in dostopa do naravnih virov je prednostna naloga.

Ker smo pred resnim svetovnim tveganjem preživetja, toliko bolj nas zato zavezuje, da poti iz sedanje gospodarske krize ne morejo voditi preko povečane rabe energij na plečih malega človeka. Razvojni načrti posameznika in vlade morajo biti usklajeni, da ne bomo iz sedanje, padli še v hujšo ekološko krizo in v izumrtje brez izjeme. Tudi s svojim denarjem, znanjem in izkušnjami moremo prispevati k prilagajanju podnebnim spremembam. Ali bomo kupili nov avto ali dodatno izolirali hišo, blok…... Že z malimi koraki lahko veliko pripomoremo naši zdravi prihodnosti, prihodnosti naših otrok, vnukov in pravnukov.

Ker imamo še vedno opraviti tudi z diktaturo lobijev, je vladajoči politični sistem še vedno tam kjer je bil po zlomu liberalizma leta 2008.

Finančni špekulanti so v glavnem na prostosti.

Malo kje uspeva nova, drugačna in trajnostna proti-krizna zakonodaja.

Ne dovolimo se zbegati z leporečjem in grožnjami tistih, ki so nas pripeljali v vsesplošno družbeno in PREŽIVETVENO KRIZO. Širjenje najbolj norih govoric brez podlage, ki obtožujejo vse vprek o svetovnih zarotah zoper človeštvo povzroča še bolj zbegano svetovno družbo, na žalost.

Upravljanje družbe je danes razsipno in tudi neučinkovito.

Na eni strani nastaja okoljsko nepopravljiva škoda, na drugi strani ogromni profitni presežki posameznih trgov potrošnje in proizvodnje.

Preobrat se ne more zgoditi že jutri.

Investicije morajo biti res premišljene.

Nesmiselna javna poraba se mora zmanjšati.

Dovolj je tveganj.

Nevarno naraščanje javnega dolga ni zaustavilo nezaposlenosti.

Vse več je razjarjenih.

Nova ustava in družbeni dogovor demokratične rešitve je nujni pogoj za družbeno poenotenje. Dostojanstvo posameznika je osnova za dostojanstvo države. Vprašati se moramo kako morajo še vedno odločati o naši usodi in prihodnosti tisti, ki so nas ponižali in osramotili pred svetom in doma, ki so nas pripeljali v globoko bedo in revščino !?

Ne sodelujmo pri lažeh in prevarah.

Kako naj pride novo, če staro ne odide.

Namesto demokracije imamo brutalno oblast tako v sodstvu, izvršni in zakonodajni veji oblasti.

Moramo pogledati v korenine zla, če ga želimo pravočasno premagati.

Malo se bojim, da v Sloveniji ni več energije za resnico.

Z dejstvi se moramo ukvarjati, če želimo imeti prihodnost.

Tudi ostali svet je zajadral v orkan razočaranja.

Čaka nas obsežna finančna reforma-bančna regulacija, sicer bo nastopila še večja kriza in še večji napori za izhod iz krize čez nekaj let. Finančna pravila, ki so privedla do krize se morajo opustiti. Pa še nekaj je res, največja lakota je to, da se ljudje imamo medsebojno premalo radi, da se ne spoštujemo in da ne držimo skupaj.

Niso ljubljeni.

To je še dodatna nesreča te tehnološke civilizacije.

Soočeni smo z razpadom vrednot in čustev, kar še bolj kliče po nujnosti družbenih reform.

Pohlep, dobiček,…... terja svoj davek.

Tukaj imate ponujene rešitve in še vam lahko pomagam najti ponujeno.

Mi smo sprožilci proces sprememb na poti do odrešitve.

Tudi proces je v vaših rokah.

Ekonomija pohlepa nas pelje navzdol.

Uveljavljati solidarnost, enakost in pravičnost je rešitev za nas in naš planet.

Popkovine s planetom ne smemo odrezati.

To je igra s smrtjo.

Čudež odrešenje se mora zgoditi, saj je usoda v naših rokah.

Vsa lepota je skrita v zdravi naravi, le iz takšne lahko črpamo zdravo hrano in našo največjo vrednoto osebno zdravje, ne pa iz povečanih izdatkov za zdravstvo.

Uredimo Slovensko demokracijo po Švicarskem zgledu, ustavo, referendumska pravila, varnostno in zunanjo politiko….., saj smo vendar svobodna država in to hočemo tudi ostati.

Švica je ena najbogatejših držav.

Ni revežev.

Vsi, tudi tujci imajo dovolj visoke plače za dostojno življenje.

Slovenija ima boljše razvojne danosti od Švice, ki je tudi preživela veliko vojn, pa smo socialno, gospodarsko in razvojno-tehnološko in ekološko daleč za njo.

Zato poudarjam , kako veliki doprinos k razvoju države doprinese pravična demokracija, ki je temelj njene uspešnosti.

Decentralizacija-demokratizacija Slovenije naj sledi Švicarskem zgledu:

Namensko zatiranje demokracije v Sloveniji, z namenom izvajanja lažje politične korupcije se nadaljuje.

Centralizirana in avtokratska oblast političnega enoumja ima že zaskrbljujoče dogo in predolgo brado.

Slovenija je dolžna izvesti demokratizacijo državne uprave po Evropski listini o lokalni samoupravi.

Pokrajine morajo imeti vnaprej določene predvsem lastne izvirne davke-prihodke izvirajoče iz teritorialne celovitosti posamezne pokrajine (dežele) znotraj Slovenije in jasne pristojnosti na področju gospodarstva (turizem, obrt, šolstva, urejanja s prostorom, medijskih dovoljenja)….. Nato sledi referendumsko odločanje po občinah v katero pokrajino (deželo) se želijo ljudje priključiti: Štajersko, Dolenjsko, Goriško, Gorenjsko, Slovensko Istro in Prekmurje ter Notranjsko z Ljubljano.

Zamujanje referenduma o pokrajinah-deželah (namerno s strani oblastnikov), je seveda slabo za hitrejši razvoj posameznih delov Slovenije.

Naj povem, da je najmanjša zvezna država Švicarske konfederacije kanton z 3000 prebivalci in občina z 8 ljudmi, pa vse odlično deluje-seveda v majhnih občinah delajo vsi prostovoljno, pri nas pa oblast celo plače določa svojim županom-podaljškom oblasti…

Torej, ne duha ne sluha o lokalni samoupravi v Sloveniji.

Potrebujemo tako javno televizijo, da bo tudi ta resnica enkrat prišla na dan…..

Čeprav je mnenje naklonjeno davčni reformi (74% Slovencev je za), da se bogatim dodatno obdavči dohodek zaradi pomoči množični revščini v Sloveniji, tega vlada ne podpira….

Srce zla, nespodobnosti, sprenevedanja o hudi revščini in pomanjkanju v Sloveniji so vse dosedanje po osamosvojitvene poslanske koalicije.

Vedeti moramo, da imamo parlamentarno demokracijo, zato so tudi za (ne) delovanje vlade odgovorni le in izključno poslanci, ker so oni postavili-izvolili v vlado tiste, jih imajo pravico kadarkoli zamenjati, odpoklicati, poklicati na zagovor, pa tudi na kazensko odgovornost.

So njihov Nadzorni Svet.

In če tega ne opravljajo, so odgovorni za slabo (dobro) stanje v državi.

Pika.

Ker je cena soda surove nafte danes pri 95 $, bo gospodarska kriza še kar trajala.

Vedite dobro, da si spoštovanja in ugleda ne pridobiš z nenehnim upogibanjem hrbtenice. Veliko prej, takrat, ko se postaviš po robu in dokazuješ, da znaš uporabljati svojo pamet.

Izhod iz krize

Ne le kriza kot taka in logika izhoda iz krize mora temeljiti na naravnih dejstvi Slovenije, da smo močno odvisni od uvoza zemeljskega plina, tekočih in trdnih goriv, praktično nimamo velikih blagovnih znamk z visoko dodano tržno vrednostjo.

Naša družbena organiziranost pokaže slabo sliko.

V razvojnih oddelkih tovarn in podjetij je 4X manj inženirjev naravoslovnih strok kot v sosednji Avstriji (Avstrija je namreč soseda Slovenije i ni tako daleč, da si ogledamo njihove uspehe). Vse vlade nosijo odgovornost za katastrofalni položaj zaposlovanja inženirjev v podjetjih, kajti brez njih ni ne inovacije, ne tehnologij, ne novih izdelkov, ne napredka….. Ni rasti dodane vrednosti, ni novih delovnih mest, so zato trikrat manjše plače kot v sosednji Avstriji in v nekaterih drugih državah. Pokojninska blagajna je prazna ne le zaradi predčasnega upokojevanja 200.000 upokojencev v 90-ih letih, je tudi zaradi socialnih prispevkov in izjemnih borčevskih pokojnin.

Vrniti moramo nasmeh na obraze nesrečnih.

V zahtevah o spremembah moramo biti odločni.

Tu lahko pogumni novinarji še veliko naredijo.

Mar bomo čakali v čakalnici, da se nas z naročili usmili Zahodni svet.

Mar ni to sramota za naš narod in uspeh za Nemčijo, ki je drugo svetovno izgubila, mi pa bili na strani zmagovalcev.

Sedaj pa jim gre vsaj 3x boljše ko nam zmagovalcem druge svetovne vojne.

Če bomo čakali na drobtine bogatejših, potem je to še ena sramota več in dolgoročno naš konec.

V tako resnem obdobju krize se moramo opreti na lastne vire denarja, znanja in poguma.

Na solidarnost.

Na odgovornost plačanih in izvoljenih politikov.

V ZDA se ve, da kdor negospodarno zapravi denar drugih, gre v zapor.

Pri nas se to nezgodi, pri nas gredo v zapor tudi številni po krivem obsojeni na primer.

Na Kitajskem je tudi ob glavo za korupcijo ali gospodarski kriminal.

Da so stanovanja v Ljubljani tako draga kot v New Yorku na račun prekladanja papirjev je hud oblastni kriminal.

Sprejem vrednot kot odgovornost, skromnost in trdo delo je neizbežno.

Reševati moramo z investicijami zdrava podjetja.

Reševanje TAJKUNOV z refinanciranjem njihovih iluzij ni reševanje recesije oziroma globalne krize. Spodbujanje naložb v večjo konkurenčnost naših uspešnih podjetij.

Danes so ljudje obupani.

Ne zanima jih več ne njihov direktor, ne lastnina podjetja, ampak delo in plača za golo preživetje, ter poštena plača za pošteno delo.

Ljudje ne zaupajo nikomur več.

Nujno potrebujejo Denar za hrano in položnice, ne pa praznih obljub.

Brez inženirjev v podjetjih, je vse drugo zaman in so dejansko gradovi v oblakih.

Inženirjev po stari maniri ne znajo ne ceniti ne uporabiti.

Slovenija je razvojno invalidna, ni opravilno sposobna za INOVIRANJE končnih izdelkov in zahtevnih postrojenj.

To je dokaz o nesposobnosti menedžmenta.

Vlado se sodi po njeni sposobnosti, kako bo sposobna na terenu, v podjetjih organizirati inženirske razvoje sposobnosti za evropsko tržno konkurenco.

Menedžerske posle v podjetjih naj prevzamejo sposobni inženirji, ki edini v podjetju lahko dajo vizijo in ustvarijo inovacijske time, nove izdelke in nova podjetja in proizvodne mreže ter nove razvojne možnosti.

Avstrijska podjetja imajo na zaposlenega trikrat več razvijalcev kot slovenska obubožana podjetja.

Tudi sodniki, zdravniki in uradniki imajo zato 3x manjše plače kot v Avstriji, pa še vedno krepko čez zasluženo v odnosu na male ljudi – delavce.

Kdo nam vlada veste, kodo nam je, tudi, sedaj se boste morali odločiti kdo bo v bodoče-demokracija.

Torej ljudska volja.

Demokracija brez možnosti izbire je tragedija-tiranija:

Lastniki-gospodarji kapitala niso naklonjeni demokratizaciji in pravični delitvi ustvarjenega.

Zato so politično aktivni in s svojim denarjem usmerjajo volitve, zakonodajo in vlado.

To, da ljudje vse bolj iščejo pomoč na Rdečem križu, Karitasu za osnovna živila, ker ne morejo živeti drugače kot živijo berači, je znano.

Manj znano je, da v Sloveniji obstoja preko 60 političnih strank in da se ljudje premalo zanimajo za skupno sodelovanje z njimi in pripravami političnih programov za volitve, ki bi bili narejeni po meri malega človeka.

Še večji problem je v DISKRIMINATORNI obravnavi političnih programov in tekočih mnenj strank v medijih, tako v času med volitvami, kot v času samih volitev.

Pet ali šest parlamentarnih strank mediji pokrivajo ostale pa 100% ignorirajo, kot da v političnem prostoru RS ne obstajajo.

Pričakovati je, da bo ekonomska in ekološko-globalna kriza prinesla streznitev volivcev in premislek o tem, v katero smer se naj razvija družba, a smo še vedno v stanju slepega zaupanja in tiščanja glave v pesek.

Pričakujejo se pobude in predlogi, vprašanja in zahteve ljudi tistim političnim strankam , ki imajo programe za reševanje krize.

Zaenkrat tovrstnih stikov ni.

Zanimivo je, da ljudje za svoje probleme v zdravstvu, pokvarjeno vozilo….vedno iščejo najbolj ugodne storitve.

Za politične storitve ni nobenega zanimanja.

Takšno stanje nezaupanja do malih političnih strank je posledica sistematičnega izločevanja ne parlamentarnih strank iz javnih glasil.

Mar se res ljudje ne morejo vprašati komu lahko zaupajo?

Politiki praviloma pravice ljudstva razjejo, obglodajo, popačijo in na koncu uničijo-če se le da.

Ljudi pa s svojim cinizmom pahnejo v apatijo in vladajo seveda.

Bomo grobarji ali rudarji je odvisno od nas samih.

Če bodo ljudje še naprej podcenjevali svoje politične in državljanske pravice, bodo še naprej imeli vladarje take kot si jih zaslužijo.

Podcenjujoč odnos se jim že maščuje, sedaj, ko so v krizi demonstrirajo in z napredkom.

Pameten gospodar misli veliko naprej in ni naiven.

Ljudje so ujeti med znosno preteklostjo in negotovo prihodnostjo.

Čas je, da se prebudijo.

Globoko zadihajo.

Ne dovolimo, da nas izženejo iz raja.

Ne točimo solze.

Mislimo in se borimo za pošteno življenjsko skupnost.

Mogoče velja pregovor, da je skromnost všeč le bogatim, revni imajo raje luksuz.

Nihče ni ne nedotakljiv ne posvečen.

Ideje neke Nove dobe so stare in se znova pojavljajo v času globalne ekološke in gospodarske krize zaradi nespametnih investicij v nepremičnine in dragi luksuzno opremo.

Svet mora preiti v večjo kakovost bivanja in mnogo manj v slepo gospodarsko rast, ki jo nadzorujejo kapitalisti.

Kako živeti z manj je prava pot.

Manj dobrin-več vezi.

Pravi cilj je tudi zmanjšanje o socialnih neenakosti, kakor v to smer že dolgo potekajo.

Na primer, ekološke kmetije, stanovanjska naselja le z javnim prevozom…Osebna rast, duhovna rast, kulturna rast, …vse to pomeni manj obremenitev, več možnosti za preživetje malih obubožanih ljudi.

Draga energija že danes ljudi sili v razmišljanja kako jo smotrneje uporabiti.

Povezava med hrano in zdravjem je merljiva.

Vse to in še marsikaj drugega sodi v krog izhoda iz krize.

Časa za spanje o teh problemih ni več.

Odlašanje je mrtvi ud.

Nismo obsojeni da živimo v svetu, ki nam je v pogubo (ki si ga ne želimo).

Obstoječi pravni red je nedemokratičen,asocialen.

Oblastniki si vse bolj podrejajo apatično ljudstvo.

Sodba volivcev mora prevladati nad skupnim pritiskom delodajalcev, finančnikov, politikov in tiska ter ostalih medijev.

Volitve so namenjene razkrivanju moči in volje ljudstva.

Državljanke in državljane morajo mediji opremiti s potrebnimi znanji, na katerih si bodo ustvarili lastno mnenje.

Ne dovolimo si več metanja peska v oči, kar nam neprestano počenja oblast in nas neprestano spravlja ob svojo last.

Dosedanje volitve so bile orodja vladavine in zatiranja.

Na vsakem koraku smo priča zmagoslavju denarja, glamurja in individualizma oblastnikov.

Solidarnost je zamenjana z usmiljenjem.

Ostaja le nasilje vladajočih in vse več je teh POGOTNEŽEV- KOLONIZATORJEV iz udobnih foteljev.

Vsaka vladajoča oblast omogoča svojim privržencem bajne plače, večina zaposlenih, upokojencev in otrok pa životari ob vse slabši hrani, predragim, 2 x preplačanimi zdravstvenimi storitvami in nasilnim sodnim in upravnim storitvam državnih in lokalnih oblasti.

Oži se dostop do izobraževanja in zdravstva.

Sanje o boljšem svetu so naša pravica!

Verjeti v samega sebe, ne biti več podložnik je naša pravica in dolžnost.

Vsi ste poklicani k preobrazbi družbe in preporodu svojega življenja.

Vznak novih sil vodnarjeve dobe, upoštevanje ljudskih hotenj, iskreno domoljubje, nesebičnost so cilji, ki se jih temeljito lotevamo.

Povzdignimo glas ljudskih pričakovanj.

Oporekamo sedanji politični igri zavajanja.

Razširimo ljudsko fronto.

Tudi hrana je vse dražja zaradi proizvodnje BIO GORIV.

Oblast ne ustreza več željam in ne potrebam večine ljudi.

Okostenelost izobraževalnega sistema, vladajoča korupcija, družbene pregrade, nezaupanje v vladajoče razrede je rak rana naše stvarnosti.

Ljudstvo plačuje vse večje dolgove vladajočih, ne da bi se tega zavedalo, da te dolgove plačuje ljudstvo samo.

Lahko imamo razlike v interesih in navadah, toda do temeljnih sprememb mora priti.

Ne obstaja samo to kar poznamo, pričakuje nas popolnejši svet.

Ošabnost in prezir oblastnikov ves svet potiska v brezno, ljudstvo v malodušje in upor.

Skrb za bližnjega, bratstvo je prava pot.

Odprava izkoriščanja izčrpanih ljudskih slojev nas zbližuje.

Spoznavanje svojih pravic nas pelje v srečo.

Plamen nas bo rešil izolacije.

Ne politično udejstvovanje, politični cilji nas peljejo v razsvetljevanje.

Smo na začetku dolgoročnih družbenih sprememb, kjer bomo lahko mislili nase.

Ko bomo spremenili sebe bomo tudi lahko druge in cel svet.

Ukvarjamo izključno s krepitvijo lastne moči in moramo zagovarjati svoje pravice.

Ugovarjati-ne voliti nikogar, še ne pomeni rešitev problemov.

Žal je pri nas demokracija bivši raj za diktatorje, privilegirance in lažnivce.

Smo žrtve izkoriščevalskega kolesja, vrženi v socialno bedo.

Naše rane bo zacelila le naša pravica.

Opici lahko naučite govoriti, totalitarista pa ne morete naučiti demokratičnosti in poštenja.

Podpiramo takšen ekonomski razvoj, ki ohranja naravne danosti in jih dolgoročno izboljšuje. Ljudstvo bo zaživelo, ko bodo TAJKUNI vrnili nakradeno lastnino.

Človek, ljubezen, sreča,…

Človek je bitje ljubezni, iskanja sreče, lastne in tuje usode.

Človek je na zemlji dar in sopotnik narave.

Človek ima prijatelje, družino in družinsko srečo.

Človek je rojen za sobivanje z vsem stvarstvom narave in človekovo ustvarjalnostjo.

Ni slabih, ni dobrih.

Vsi smo drug drugemu potrebni.

Umetno nas ločujejo tabuji, vere, ideologije, predvsem pa odtujenost od samega sebe.

Kaj nas ločuje-mi sami.

Kaj nas osrečuje-mi sami.

Kdo nas razume-mi sami.

Kaj potrebujemo –sami sebe.

Ni onih drugih, vsi smo prvi.

So pa drugačni.

Sedanja PREŽIVETVENA KRIZA je razkrila v dobršni meri vse civilizacijske bolezni, ki so postale endemične.

Tudi gre za soglasje med nami da (politično) poenotimo v skupni diagnozi te bolezni.

Brez pripravljenosti za dogovarjanje na podlagi soglasja o temeljnih vrednotah družbene povezanosti, ni mogoče izboljšati sedanjo obliko družbenih odnosov V Republiki Sloveniji.

Globalna kriza nas je postavila pred izjemno zahtevne in odgovorne izzive, ki jih lahko premagamo samo s skupno voljo in sodelovanjem ter medsebojnim upoštevanjem in spoštovanjem ter s skupno akcijo.

Z vero v harmonično sožitje z naravo.

Politične odločitve morajo biti dobre za skupnost in za posameznika živečega v njej.

Sedanji politiki si izmišljujejo vsa mogoča opravičila o pravih vzrokih in pravih poteh iz krize, torej lažejo o boljšem juti.

V sebi zgradimo drugačno pripravljenost za spremembe, ki posegajo v pridobljene pravice, navade in razvade.

Gre za dojemanje novega sveta in zato mora priti do miselnega preboja.

Ali veste, da so naši otroci agresivnejši zaradi pesticidov v hrani, ki jo jemo-uživamo neprostovoljno.

Ostanki pesticidov v hrani so mutageni in rakotvorni, predvsem pa uničujejo možgane in živčevje tudi nas, ne le samo otrok.

Gremo naprej:

Ustvarjamo novi svet-človeku prijazen in naravi naklonjen svet, ne človeka na robu sveta.

V Evropskem prostoru velja, da je Slovenija totalitarna država saj ne upošteva resolucij Sveta Evrope in EU o obsodbi enopartijskega totalitarnega komunizma kot režima, ki je vladal v Slovenji.

Začutimo in razumimo demokracijo kot svojo svobodo.

Želim vam več, kot si želite sami in vam dajemo kar potrebujete in ponujamo več kot pričakujete sami.
Nahajamo se v krizi vrednot.

Deležni smo krivične razdelitve ustvarjenega.

Sedanja vladavina temelji na zaničevanju in uničevanju politične-vrednostne konkurence z vsemi nedovoljenimi sredstvi.

Oblastniki so izvedli državni udar z plebiscitom tako da so res naredili neodvisno Slovenijo-neodvisno od demokratične volje ljudi.

Tepe nas od oblasti nepravična delitev dobrin.

Smo pred sprejetjem skupnega programa svetovnega ljudstva.

Ne smemo sprejeti nobenega poraza več.

Življenje moramo obvladati boj kot doslej.

Oblikujemo družbo svobodnih in avtonomnih posameznikov.

Ne se odpovedati drugačnemu-Novemu svetu.

Ne zapustiti ciljev, vizije…...

Utrjujmo zavest o so pripadnosti, sodelovanju, solidarnosti in odgovornosti ter medsebojnem spoštovanju in pomoči.

Imamo moč, pobudo, znanja, zveze……

Smo zmagovalci, vendar smo usmiljeni do poražencev.

Nas ne bremeni polaščanje.

Ljudem bomo povrnili smeh na lica.

Sedanji oblastniki niti solz ne brišejo več, nasprotno povzročajo nove in še bolj boleče rane malem človeku.

Slabotne zaslepljuje, visokost, drža, moda, glamur, nas pa navdušuje ljubezen, sobivanje, sočutje, tovarištvo, prijateljstvo, zaupanje…..

Odpravljamo zla tega sveta z izgonom, izkoriščanja, zatiranja,laži.

Ne dovolimo rezanja veje na kateri sedimo..

V človeku je duša, ki mu ne vzame ljubezni do drugega.

Ne morejo večno trajati takšne vladajoče skupine kot so današnje, ki se grebejo za denar, položaje in za oblast….

Treba jim je sneti maske.

Naučili jih bomo topline, miru razumevanja, pomagamo bolnim in trpečim.

Gre za človekove pravice.

Gre za nujne demokratične spremembe v državi.

Gre za nas, naše otroke, naše vnuke in pravnuke.

Zedinimo se za bratstvo, skupaj se borimo proti krivicam in revščini.

Moramo držati skupaj v dobrem in slabem.

Dajmo si moč in veselje da bomo premagali revščino, krivice, bedo, laži…..

Bodimo se pripravljeni žrtvovati.

Moramo imeti srce, da bomo lažje s skupnimi močmi zmagovali in tako pomagali pomoči potrebnim.

Bodimo v prvih vrstah.

Imejmo prepričanje, voljo in ljubezen.

Politiki govorijo o krizi-o čigavi !?

Oni je nimajo, so v nebesih in so daleč od svojega naroda – malega človeka.

Kam so zapravili denar last svojega naroda, jim izprašati vest, če so res delali za svoj narod.

Mi smo bojevniki upanja za vse nemočne in odrinjene.

V revščini se ne da živeti zares.

Zakaj bi bili sebični in ne pomagali revnim.

Bodimo preprosti in skromni.

Moč je v dobroti, odgovornosti, moč je, ko delimo svojo pomoč revnim.

Mi imamo oblastno korupcijo, kriminal in sebični vladajoči politični razred, ki je državo podredil svojemu egoizmu jo podvrgel najprimitivnejšemu biznisu.

Ve se, da imajo številne države mafijo, zdi pa se , da ima v Sloveniji mafija svojo državo in obubožane male in revne ljudi.

Ne pristajajmo na oblastno prevaro, da smo sokrivci in sostorilci krize v katero so nas pahnili.

Oblastniki vedo kako se stvari izdelujejo, ne pa tudi tega, kako je treba te stvari razporediti.

Imamo voditelje bede, siromaštva in revščine.

Nočemo postati najbogatejši na pokopališču.

Pomagati najbolj krhkim ljudem v družbi je naše vodilo in naša dolžnost.

Napredek družbe je biti, ne imeti bogastvo.

Znanje uporabimo za skupno dobro.

Čas kar vpije po pomoč, v pravičnost, v dostojanstvo vsakega človeka, v človeka vredno življenje.

Človekova sreča je deliti veselje, zadovoljstvo in srečo z drugimi.

Srečni smo, ko smo skupaj srečni, ko smo vsi srečni in svoje naravne darove-talente delimo z drugimi.

Najbolj preprost človek ima prostor za boljši svet, vsak lahko prispeva k boljšemu svetu in vsi smo odgovorni za naš svet, naravo in naše otroke, vnuke in pravnuke.

Avtor: JOŽEF (JOŽE) JARH
spletna stran
spletna stran

Komentarji 0

če želiš komentirati, se

Vpiši email osebe, ki ji želiš priporočiti ogled bloga.
stalna povezavaZa nadaljevanje se prijavi

Za prijavo uporabi Facebook

Facebook prijava

Za prijavo uporabi geslo

Samodejna prijavapozabljeno geslo včlanitev