kategorije

Romi in kamnolomi

28. avgust 2010 ob 11:01 | 238
Avtor: Rajko Šajnovič

BUTI DU PRUHO
SPOMINO

ZELANO VEŠ. DU VEŠ ROMANE KOLIBICE TRDŽOVEN. NA DUR MENDAR PROČ ZURU BRDO DU JAMA PRASTI PANI ZDENCO. DU LESTE ROMANE DŽUVLJA THOVEN MENGARE GADA, ZURU ZDENCO PHIRAVEN PANI DU AJMORI PU ŠERO. AMEN ČHAVORA I MENGARE DŽUKLORA PE SKUPA DU ZDENCO KUPLJINAMO, THOVAMO I KHELAMO. GRASTORA PE PU ČAR ČARJAVEN, ZURU ZDENCO PANI PIJEN. BERŠ HILO, KHAM MEN ČAČARI, ŠUŽO PLAVO NEBO, ČIRIKLJORJA LETINEN I ŠUKAR DŽILAVEN. ZELANO ČAR, ŠUŽE SAKON SORTE ROŽICE BARJOVEN. SA DIŠINI PU BERŠ, PU ROŽICE, PU SASTE RECNIJE OKALO, PU LOLI PEKI, PU VEŠANE PHABAJA, ČRIŠNJE, MURVE, PU LIPE. TERNE ČHAJA I ČHAVE PE SKUPA KHELEN PU PHRO. MRO DADE KERI PU RAMONIKE, PHURANEDE ROMA I DŽUVLJA DŽILAVEN, PIJEN, VRISKONEN, KHELEN I VESELINEN PE DU MRAKO GULO BARI JAK. SA PE RADO DIKERAMO, JEK AVRESKE POMOZINAMO. PREPRAVINAMO PE VASO TAHA, KA MEN DŽAKERI BUTI DU PRUHO. VEČ HILO PURAČE I SAKON PESKE DŽAM SOVI DU KOLIBE. MAMA VERA PU GADŽIKANE I MUDŽO PU ROMANE I DADE RUDI PU GADŽIKANEN I TARE PU ROMANE PE ZUTRA DU TAMA VEČ AZDEN, JAK ALAVEN, KAFA KARAVEN, VASO MENDE ČHAVORA PA ČAJ ALI THUD. ONDA MENDE, ČHAVOREN IZBUDINEN. PIJAMO, MARORO HAM, URAVAMO PE, THOVAMO, HAROVAMO I DŽAM. DŽAM DU PRUHO KERI BUTI. AVER ROMORA I LENGARI DRUŽINA PAL DŽAN SAKON PESKE; KONIKO PHIRIMBE, KONIKO VOZOHA I GRASTOREHA. KONIKO GLIH DŽOKA DŽAN KERI BUTI DU PRUHO, KONIKO DŽAN KEDI SASTE RECNIJE, KONIKO DŽAN PU PHRO OPRAVKO DU MESTO, KONIKO PA DU GAVA MANGI…VASO BUTI DU PRUHO, PREHA LEDŽENE MAMA I DADE, BUT RIČJA, KA LEN RABINENE; MAMA ČHIVELE DU GONO: MARO I ŠUKI GOJ, ALI BELEVAS, ČEBULA ALI PAREDAJZI. PLATA ALI KURI, PIRI, ROJA, ČARORA, ŠALICE. DU KEHARI PESKE MAMA ČHIVELE; CIGARETI ZETA ALI BUT DUHANO VASO PUŠINI, JAGA, ČHURIKORI, ŠPEGLJAČI, KANGLJI, SAVO DINARI AKO LA HIINE.. DU ZASLONO PESKE MAMA ČHIVELE; ČAJ I KAFA VASO KARAVI, HARI LONORI DU VUGLO ZASLONO ZVINDI, DU AVER VUGLO ZASLONO PA CUKRO. DU KANTICA PA ČHIVELE THUD VASO MENDE ČHAVORA, DA PIJAME I VASO KARAVI PARNI KAFA. DADE PA PREHA LEDŽELE: KARJOLA I ANDRE ČHIVELE: DU BAREDE PLASTIČNO FLAŠA PANI, KA HINE NARHEDE VAŽNO VASO PIJI I KARAVI HABE. JOŠ; LOPATA I KRAMPO, MACOLA I ŠTANGA, SVIDRO I SASTRUMNE GRABLJE, PET SVIRJA VASO MANDE, DUJ PHENJA, MAMA I VASO PESTE. JEK METRO DUGAČKO ČILO, BALTA I TOVER, AJMORI, KA DU LESTE ČHIVELE JOŠ: ČHURIK I JERNI, KAPSULJNI, ŠPAGA, DILAMITO, LOLI FANICA…ŠKATLA JAGA PESKE DADE ČHIVELE DU ŽEPO. BARE ČHAVORA, PHIRAME A TIKNEN ČHAVOREN PA PHIRAVENE DU VA, ALI PU DUME MAMA ALI PA BAREDE PHRAL ALI PHEN. VOZOHA I GRASTOREHA, PA HINE NARŠUKAREDE VASO DOVA, KA PE LAKO CIDAME I MENGE ČHAVORENGE, HINE NARŠUKARE. DEVLORO MENDE, OBARAKHELE I MENGE, POMOZINELE, MENDE RADO DIKERELE I AMEN, RADO LESTE DIKERAME. I DEVLORO LAČHE DŽANELE, SAR HINAME ONDA ČORORA, MENGERE STARŠI, PHURANE STARŠI I AMEN, LENGERE ČHAVORA. KA AVAME DU PRUHO MAMA ČHIVLE KURI PU PHUV. PU KURI ČHIVLE SA ROBA. ČHAVORA PA PE OKALO KHELAME. GRASTORO PE ČARJAVELE PU PAŠE ČAR ALI PA HINE PHANDLO VASO VOZAČI, KA LESKE DADE DELE KHAS VASO HAL I PANI DU AJMORI VASO PIJI. MRO DŽUKLORO RUNO PE KHELELE MANCA. DADE LELE ŠTANGA I DELE MAMAKE DU VA VASO VRTONI NUKLJA DU BAR. MAMA DIKERELE PUSRIDA ŠTANGA, A DADE UPRE MACOLAHA MARELE I NUKLJE KERENE. MAMA ŠTANGA ZOBARJANELE ODŽA I KORDE I DU NUKLJA BUT PUTA ČHORELE PANI, DA PE HEDE NUKLJA DEL VRTONI. MAMA JEK CAJTO BEŠELE JEKHAR PU LEVO RIK JEKHAR PU DESNO, DA PE HARI PUŠNINELE. DROBNO PISKO LETINELE ZURU NUKLJA PU SA RIGJA; PU MUJORO, ČEKAT, ŠERO, VASTA, PRORA, ŽIVOTO…PLAVO I RATAVALO HINE MAMAKARO I DADESKARO ŽIVOTAČI A MUČINENE PE VASO PHRI DRUŽINICA I POBISTERENE PU DUHIBE. HARI PU HARI PE PUŠNINENE, PU RANICE RAKIJA ČHORENE, PUŠINENE, KAFICA ALI ČAJORI ALI PANORI PIJENE, HARI HAME ŠUKO HABORO ALI PA MAMA KARAVELE TATO H ABORO, KA LE HAME. MAMA I AMEN ČHAVORA PIJAME PARNI KAFA, ALI THUD. DADE PA PIJEJE HARI MOLORI ALI RAKIJICA, DA LE HINE HEDE MOČHI. MAMA PU MENDE PAZINELE I SIKAVELE, DA PE PAŠE LENDE KHELAMO. KA HINE NUKLJA BARI PU JEKAŠ METRO ALI JOŠ BUTERI ONDA NIHINENE VRTONI I MARI PU SPIČASTO ŠTANGA. JEK NUKLJA PA DUJ, TRIN, ŠTAR, PET…CELO DIVE VRTONENE I KERENE NUKLJE. AVER DIVE PA DADE HINE MINERI. DU NUKLJA ČHIVELE NARPRIJE JEKAŠ DILAMITO I ČILOREHA TLAČONELE. PAL ČHORELE DILAMITO JOŠ JEKAŠ. ASTARELE KAPSOLNO, ANDRE ČHIVELE ŠPAGA ONDA DANDENCA TISNINELE KAPSOLNO, DA DIKERELE ZARALE ŠPAGA. KANA ČHIVELE DU NUKLJA. ŠPAGA MURINELE OVI DEČHI DUGAČKO SAR HINE NUKLJA BARI I ZURU NUKLJA MORINI JOŠ AVRI HIKI DŽI 15 CENTI METRI. DŽOKA KERELE DU SA NUKLJE, KA LEN NAZADNJE UČHARELE DU VIJE, KAŠTA, DILJE, BARUJA…A ŠPAGA MURINI AVRI HIKI. DADE BIČHALELE MANDE I PHENJA PU DROM. KOKORO MENGE KERELE LOLI FANA. PU ČILORO PHANDELE LOLI CUNJA. AMEN PAZINAME, DA NA AVI KON PU DROM; GADŽE, BOŠNARJA, LOGARJA, GADŽE, KA KERENE DU VEŠA BUTI. AVENE PHIRIMBE ALI VOZOHA…AMEN LENGE AZDAME FANICA DU LJUKTO, DA NA TROMEN DDŽAL ANGLE, DA MORINEN DŽAKERI DOK NA PUKNININEN SA MINIRINDE NUKLJE. DADE RISKIRINELE PHRO ŽIVLJENJI. SA PE MURINAME GURUVI. ONDA ZARALE ČINGADELE: »FAJER, FAJER, THABOVI, THABOVI« ONDA DADE ČIKOHA DU VA SIK PRASTELE OD NUKLJA DŽI ZADNJO NUKLJA I ZATHARELE SA ŠPAGE ONDA PE I OV SIK GURUVELE. DADE BRUJINELE; JEKHAR PUKNINDŽA, DUVAR, TRIN, PUTA ŠTAR PUTA. PET PUTA. SA PUKNINDE. ONDA PE AZDELE I PAL ZARALE ČINGADELE: »FERTIK MINE, FRTIK MINE« ONDA PA I MENI MEKAVE FANICA TELE I DAVE ZNAKO, DA PE KANA ŽIHER DŽAL ANGLE, KA VEČ NAJ NEVARNO. DURIJAL HIKAME SAR PUKNINI I DU LČJUKTO LETINEN BARUJA DROBNO, THULE I SA KOVA, KA DADE UČHARDŽA NUKLJE. KA AVAME PAŠE JOŠ VAVIK HINE DU LJUKTO PRAHO, DIMO I KHANDIBE PU DILAMITO. SA SKUPA MORINAME BARUJA PHIRAVI PU JEK KUPO. THULE BARUJA DADE PHAGERELE PU DROBNO. ONDA PE ZABEŠAME PU PHUV, PU SAVI KRPA, MIRSKO PRE ČHIVAME BARUJA I SVIRIHA DROBINAME, DA RATINELE ŠUDRO ALI THULEDE PISKO. PU JEK METRO, DUJ METRI TRIN METRI DUGAČKO I PU JEKHAŠ METRO ALI JEK METRO VISAKO. ONDA AVELE GADŽO VOZOHA, KA SA KAVA ŠUDRO LOPATAHA NALOŽINAME UPRE. GADŽO, ONDA ANELE JOŠ GRASTE, KA LE NAPREŽINELE DU VOZO. DADESKE PUČINELE I DŽALE. BUT I BUT PUTA MENDE GADŽE GOSPODARJA KHALAVENE I HARI PUČINE. DADE DŽANELE, DA NAJ ČAČE I POŠTENO. A NA TROMELE GADŽESKE NIČ PHENI JER DADE HINE DAR, DA MEN NA POTRADI PROČ, NA OVELA MEN NITI BUTI NITI LOVE. SEGLIH HINAME VESALO, KA THERAME LOVE. DADE I MAMA ČINENE VASO HAL, DA NA HINAME BOKHALE. DADE ZU GADŽE ČINELE JOŠ MOL I SA SKUPA HAME, PIJAME, DADE PU RAMONIKE KERELE, DŽILAVAME, VRISKONAME I KHELAME. AKO HINAME PU DUJ ROMANE DRUŽINICE SKUPA HINE MENGE JOŠ ŠUKAREDE. A NARŠUKAREDE HINE MANGE ČHAVORESKE. JER MANGE MAMA ČINELE; LIZINKA, PIŠKOTE, CUKRAČA I TIKNI PIŠTOLICA PU PAPIRNASTO PATRONAČA. I JOŠ MRI ROMANI DŽILAVORI, KA KERAME PHARI BUTI DU PRUHO:

PRUHO!

ISKRE ZURU:
BARUJA, SVIRJA, MACOLA, KRAMPO, ŠTANGA, LOPATA, KARJOLA, SVIDRO, DILAMITI, ŠPAGE, KAPSELNI. SUZICE DU JAČHORJA, RATAVALE: ŽIVOTAČA,
VASTORA, PRORA, ČORORA HINE ROMORA A ZARALE I BERVALI HINE LENGARI, KULTURA.

DELO V KAMNOLOMU
SPOMIN

Zeleni gozd. V gozdu Romski šotori stojijo. Ne daleč od nas stran iz griča v dolino teče voda Zdenec. V njem romske ženske perejo naša oblačila, nosijo vodo v ajmorju na glavo. Mi otroci in naši kužki se skupaj v zdencu kopljemo, umivamo in igramo. Konjički se pasejo na travniku in pijejo vodo iz zdenca. Poletje je, sonce nas greje, čudovito modro nebo, ptički letijo in lepo pojejo. Zelena trava, lepe vseh vrst rožice rastejo. Vse diši po poletju, po rožicah, po zdravilnih zelišč na okoli, po rdeči deteljici, po gozdnih jabolkih, češenj, murvah, po lipah. Mlada dekleta in fantje se skupaj igrajo po svojem…moj očka igra na harmoniko, starejši Romi – moški in ženske pojejo, pijejo, vriskajo, plešejo in se veselijo zvečer pred velikim ognjem. Vsi se imamo radi, drug drugemu pomagamo. Pripravljamo se na jutrišnji dan, ki nas čaka delo v kamnolomu. Je že pozno ponoči in vsak sebi gremo spat v šotore.
Mama Vera po kmečko in Mudžo po Romsko in očka Rudi po kmečko in Tare po Romsko se na vse zgodaj zjutraj prebudijo, ogenj zakurijo, kavo kuhajo, za nas otroke pa čaj ali mleko. Nas otroke prebudijo. Pijemo, kruh jemo. Nato se oblečemo, umijemo, počešljamo in gremo. Gremo delati v kamnolomu. Drugi Romi in njihove družine pa gredo vsak sebi; nekateri peš, nekateri pa z vozom in konjičkom. Nekateri ravno tako gredo delati v kamnolomih, nekateri gredo obirati zdravilna zelišča, nekateri gredo na svoj opravek v mesta, nekateri pa po vaseh prosjačiti…Za delo v kamnolomu, sta s sabo vzela mama in očka veliko stvari, ki sta jih potrebovala; mama je dala v culo: kruh in suho salamo, ali špeha, čebulo ali paradižnik. Rjuho ali odejo, pisker, lončke, skodelice. V visečem žepu (KEHARI) si je dala; cigarete Zeta ali veliko tobaka za kajenje, šibice, nožiček, ogledalce, glavnik, kakšen dinar, če ga je imela…V predpasniku si je mama dala; čaj in kavo za kuhanje, ščepec soli v vogal predpasnika prevezano, v drugem vogalu predpasnika pa sladkor. V kanglici je dala mleko za pitje nas otrok in za kuhanje belo kavo.
Očka pa je s sabo vzel karjolo in notri je dal: V večjo plastično posodo vodo, ki je najbolj pomembna za pitje in kuhanje hrane. Še: Lopato in kramp, macolo in Štango, sveder in železne grablje, pet kladiva za mene, dve sestre, mamo in za sebe. En meter dolgo palico, sekirico in sekiro, (plehnato) vedro, v katerem je dal še: nož in pilo, kapsule, špage, dinamite, rdečo zastavico…škatlo šibice si je očka dal v žepu. Večji otroci smo hodili a majhne otroke pa so nosili v naročju, ali na hrbtu mama ali starejši brat ali sestra ali očka. S konjičkom in vozičkom pa je bilo najlepše zato, ker smo se lahko vozili in nam otrokom je bilo najlepše.
Bog, nas je varoval in nam pomagal, imel rad in mi smo imeli radi njega. In Bog, je dobro vedel, kako smo bili takrat revni, naši starši, stari starši in mi njihovi, otroci. Ko smo prišli v kamnolomu je mama položila na tla odejo in gor položila vso robo. Otroci smo se naokoli igrali. Konjiček se je pasel na bližnji travnik ali pa je bil prevezan za voziček, ki mu je očka dal seno za jesti in vodo v vedru za pitje. Moj kuža Runo se je igral z mano. Oče je vzel štango in dal v roke materi za vrtenje nuklje v kamnu. Mama je držala v sredini štango, a očka pa je po vrhu štange tolkel s macolo in tako so vrtali nukljo. Mama je štango obračala sem ter tja in v nukljo so večkrat dolivali vodo, da se tako bolje vrta nuklja. Mama je en čas sedela na levi strani, enkrat na desni, da se je malo odpočila. Droban pesek je iz nuklje letel na vse strani naokrog; po obrazu, čelu, glavi, rokah, nogah, telesu…modro in krvavo je bilo mamino in očkovo telo ker so se mučili za svojo družino so pozabljali na bolečine. Malo po malo so se odpočili, ranice so čistili z šnopcom, kadili so pili kavo ali čaj ali vodo, pojedli so malo suho hrano ali pa je mama kuhala toplo hrano, ki smo jo jedli vsi. Mama in mi otroci smo pili belo kavo ali mleko. Očka pa je pil malo vina ali šnopc, da je dobil moč. Mama nas je čuvala in učila, da se igramo v njihovi bližini. Ko je bila nuklja dovolj velika oz. globoka po pol metra, en meter ali še več se je vrtenje nuklje in tolčenje na špičasti štangi končalo. Ena nuklja pa dve pa tri pa štiri pa pet…celi dan so vrtali in delali nuklje v kamenje. Drugi dan pa je bil oče miner. V nukljo je najprej stresel pol dinamita in s palico potlačil. Zopet je stresel dinamit še enkrat. Vzel je kapsulo. Notri je dal špago nato je z zobmi stisnil kapsulo, da je špaga močno držala. Nato jo je dal v nukljo. Špaga je morala biti tako dolga kot je bila globoka nuklja in še toliko, da je iz nuklje gledala ven še okoli 15 cm. Tako je delal od nuklje do nuklje, ki jih je na zadnje pokril z vejami, polenih, deskami, kamenjih…a del špage je morala gledati ven. Oče je nato mene in sestro poslal na pešpot. Sam nam je naredil po eno rdečo zastavico. Na palico je prevezal rdečo cunjo. Mi smo morali varovati, da nebi kdo prišel po poti; kmetje, lovci, logarji in kmetje, ki so delali v gozdu. Prihajali so peš ali z vozovi…mi smo dvignili zastavico v zrak, da ne smejo iti naprej, da morajo počakati dokler ne počijo vse minirane nuklje. Oče je reskiral lastno življenje. Vsi smo se morali skriti. Nato je močno zakričal: »FAJER, FAJER, GORI, GORI« nato je s prižganim cigaretom oz. čikom v roko tekel od nuklje do zadnje nuklje i prižigal vse špage, nato se je tudi on sam na hitro skril. Oče je nato štel: enkrat je počilo, dvakrat, trikrat, štirikrat, petkrat…vse so počile. Nato je vstal in zopet močno zakričal: »KONEC MINE, KONEC MINE« Nato sem tudi jaz spustil zastavico in dal znak, da se sedaj lahko gre naprej, ko ni več nevarnosti. Od daleč smo gledali kako so med pokom leteli kameni drobni, debeli in vse tisto kar je oče pokril nuklje. Ko smo prišli blizu je bil v zraku še vedno prah, dim in smrad po dinamitu. Vsi smo morali nositi kamenje na en kup. Debele kamenje je oče razbijal z macolo na drobno. Nato smo sedli na tla na kakšno cunjo, med nogami smo dali kamenje in z kladivom začeli razbijati na drobno, da je postalo tako imenovano ŠODER ali debelejši pesek. Po en meter, dva metra, tri metra dolžine in na pol metra ali en meter visoko. Nato je prišel kmet z vozom in smo ves šoder nakladali z lopato na voz. Kmet je nato prišel z konjem, ki ga je prevezal oz. napregel na voz. Očetu je nato plačal in odšel. Mnogo, mnogo krat so nas kmetje gospodarji lagali in malo plačali. Očka je vedel, da ni prav in pošteno. A ni smel kmetu nič povedati ker je očeta bilo strah, da nas ne izženejo stran kjer nebi bilo več ne dela ne denarja. Kljub temu smo bili veseli, ko smo dobili denar. očka in mamica sta nakupila hrano za jesti, da nismo bili lačni. Očka je pri kmetu kupil še vino in vsi skupaj smo jedli, pili, očka je zaigral na harmoniko, peli smo, vriskali in plesali. Če smo bili po dve romske družine skupaj nam je bilo še lepše. A najlepše je bilo meni otroku. Ker mi je mamica kupila; liziko, piškote, bonbone in majhno pištolico na papirnate metke. In še moja romska pesmica, ko smo opravljali težko delo v kamnolomu:

KAMNOLOM

Iskre od:
Kamenja, Kladiva, Macol, Krampa, Lopate, Karjole, Svedra, Dinamita, Špage, Kapsule…
Solzice v Očeh, Krvavo telo, Roke, Noge…Revni so bili Romi a Močni in Bogata je bila njihova, Kultura.

Komentarji 0

če želiš komentirati, se

Vpiši email osebe, ki ji želiš priporočiti ogled bloga.
stalna povezavaZa nadaljevanje se prijavi

Za prijavo uporabi Facebook

Facebook prijava

Za prijavo uporabi geslo

Samodejna prijavapozabljeno geslo včlanitev