kategorije

RAZODETJE ENE SVETOVNE RELIGIJE (NOV SVETOVNI RED)

09. junij 2021 ob 20:52 | 50
Pozdravljeni
Ste prvi, ki berete razodetje ene svetovne religije, ki so jo napovedovali mnogi, ki so bili označeni za teoretike zarot.

Med tem ko jo mnogi čakajo pa se ne zavedajo, da so že njeni verniki in ji s tem tudi pripadajo in so njeni pripadniki.
----------------------------------------------------------------------
Vsak od vas, ki to bere se ga omenjena religija-vera že dotika in mnogi od vas se tega niti ne zavedate. Zavedati se

pomeni, da zavestno s pomočjo svojega uma dojameš, se zaveš, SPOZNAŠ,uvidiš..., nekaj tako,kot je in ne tako, kot ti je

predstavljeno.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Predstava je namišljena igra nečesa, ki se hoče pokazati,kot si zamisli,si predstavlja, da bi se predstavilo.
Predstava je delo,ki ustvarja iluzijo. Ko se predstava denimo na odru začne se zavese razmaknejo in razkrijejo predstavo.

Vendar pa tik pred tem za zavesami predstava še ne poteka ampak poteka priprava na predstavo.
Tisto, kar je za zavesami je skrito očem, da ne bi pokvarilo same predstavitve-predstave in njeno iluzijo ter sporočilo.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Svet ima mnogo religij, verovanj in ver. Prav tako narodov. Narodi so se ločevali tako po pogovornih jezikih,kulturi kot

tudi po religiji-verovanjih, katere so imeli in se po njih ravnali,jih doživljali in živeli.

Vsak narod JE IMEL svojevrsten način svojega medsebojnega delovanja,ureditve,družbenega življenja ter kodekse delovanja in

obnašanja za vsakega posameznika. Ne glede na to ali so bila pravila pisana ali ne pa se je povsod zaradi miru med ljudmi

obnašalo, delovalo po nekih vzorcih spoštovanja med ljudskih odnosov. Tam kjer tega ni bilo tudi ni bilo miru.
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Kot je mnogo narodov pa tudi religij tako je tudi mnogo verovanj.

Ker se gre za religije-verovanja, pa se le te dotikajo dušnega stanja posameznika ali drugače njegovega duha v prvi vrsti.
Telo posameznika je drugo, saj duh vodi telo in ne telo duha.

Vera-religija je posamezniku podala,dajala,posredovala,svetovala...načine,vzorce,poti...njegovega delovanja, obnašanja v

svetu kako in na kakšen način živeti ter se medsebojno razumeti.
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
V daljni preteklosti je bilo zaradi naroda, ki je pripadal neki religijski zasnovi, verovanju, kulturi opaziti razlike med

posameznimi narodi saj je religija in kultura, ki je nastala ob tej religiji tako močno vplivala na posameznikovo življenje

nekega naroda, da si lahko posameznika od glave do pet prepoznal kateri religiji in kulturi pripada oziroma katere kulture

pripadnik je.
Seveda opazi in je opazil to lahko tisti, ki je različne kulture poznal.
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Ker je razodetje ene svetovne religije povezano s tem pa je najprej potrebno razumeti predhodne zapise zgoraj, da lahko

razumeš in doumeš eno svetovno religijo.

Vsaka religija uči svoja pravila in postavlja svoje zakone človeku v njegovo življenje.

Ker so bili včasih narodi ločljivi ne samo po jezikih in izgledu ter kulturi ampak tudi po veri pa so bili ne zedinjeni in

če jih ni kaj drugega ločevalo jih je religija. Ob enem pa jih je ta lahko tudi združevala. Tako ima religija moč

združevanja in razdružitve. Moč miru ali vojne. Sožitja in ne sožitja.
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Sedanji časi pa so prinesli oder na katerem se skriva predstava ene svetovne religije za vse narode ne glede na to ali so

se narodi religijam, ki so jih imeli poprej odpovedali ali ne. Tistemu, ki so mu oči odstrnile zavese izpred oči in

njegovega duha in uma že gleda predstavo, tisti, ki pa ima pred duhom in umom še vedno zavese zastrte pa predstave, ki se

odvija ne opazi pa tudi če sodeluje v sami predstavi ali v njeni vsakodnevni pripravi za predstavo. Je nastopajoči, ki se

ne zaveda svojega nastopa. Igralec, ki ne ve, da igra v predstavi.
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Ker ste med prvimi, ki lahko to razodetje berete pa vam lahko približam pojasnitev bližje vam samim in vašemu okolju v

kateremu živite in da iz lastne perspektive lahko opazite predstavo, ki se odvija pred vašimi očmi.

V Sloveniji je v tem trenutku in že nekaj časa več predstavnikov nekih religij-verovanj ali drugače pripadnikov nekih

cerkva ali drugače svetiščem-hramom.

Tako se nekateri izmed njih izkazujejo za katolike,protestante,Jehovove priče,muslimane, pa tudi mnoge druge duhovne

usmeritve in verovanja,ki bi se nazivala za religijo so prisotna. Ne gre jih naštevati, ker bistvo tukajšnjega razodetja

ene svetovne religije ni ve tem in se ne nanaša na njih.

-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
Kot sem prej omenil duh vodi telo in ne telo duha. Ta izjava je zelo pomembna,še bolj pomembno pa je njeno razumevanje,da

jo TI razumeš.

Vera,kot religija ne glede na to kateri pripadaš ali misliš, da pripadaš ali slediš njenim naukom pa ti je usmeritev-

kažipot.
Bolj si ji zvest bolj ji zaupaš, močnejši pripadnik ali zagovornik njenega nauka si bolj te ona vodi in bolj se TI po

njenih naukih,kažipotih in njenih zakonov držiš. Drugače, Ona ti jih daje, ponuja ali ti jih narekuje,predaja v tvoj obstoj

in delovanje ti pa jih upoštevaš in se po njih ravnaš in deluješ ter jih spoštuješ.

Manj si ji pripaden manj verujoč njenih naukov, manj se jih držiš in po njih živiš.

Tako je z vsakim vernikom in religijo-vero, ki jo ima za svojo ali se je z njo poistovetil.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------
Če vzamemo za kratek primer, ki bo najbolj razumljiv tebi,ki bereš in doumeš ter razumeš te besede pa omenimo Islam in

Krščanstvo.

Islam in Krščanstvo nista eno niti verniki teh religij in duhovnih naukov niso isti. Tudi če se zdi, da učita podobno in

tudi če bi učila enako se ne enačita.
Kaj to pomeni? Pomeni, da se ločujeta, sta ločeni. Zato Krščanstvo ni Islam in Islam ni Krščanstvo. Tudi, če ti smatraš, da

bi morali biti eno in da je en Bog pa religiji to nista in ne delujeta in ne učita,kot eno skupno izročilo.
Eni je temelj lahko Kur'an drugi pa Biblija (Sv. Pismo).
Torej že po temelju se ločujeta.
--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
Zdaj pa počasi k bistvu vsega prej zapisanega in še enkrat omenim duh vodi telo in ne telo duha.
--------------------------------------------------------------
Nekdo, ki močno veruje v religijo, ki mu je predana in se je z njo poistovetil ter se ima za njenega pripadnika ter učenca

in človeka, ki živi po njenih naukih in izročilih ter zakonih mu to predstavlja GLAVNO VODILO v življenju. Vse drugo in vsi

drugi nauki, pravila ter zakoni od drugod so drugorazredni in manj pomembni.
Sledil, spoštoval, ugajal, ter klonil bo le pred zakoni in zakonom, ki jih narekuje religija, ki ji pripada in v katero

veruje. Le ta mu bo kažipot. Vsak drug kažipot pa bo zanj nesprejemljiv, če ga ne vodi po poti kažipotov, ki mu jih kaže in

postavlja religija-vera v katero veruje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V TRENUTKU ko med sebe in vero-religijo, kateri pripadnik si in s katero si se poistovetil sputiš-dopustiš in se podrediš

drugi ali drugemu, drugačnemu, nauku, zakonom, pravilom, naukom,kažipotom pa se odpoveš prvotni veri, ki naj bi ti bila

vodilo v življenju in bistvo tvojega delovanja in usmeritve.

Z drugimi besedami, SE JI ODPOVEŠ.

Namreč, vera-religija ni muha enodnevnica ampak vodič tvojemu duhu za vse življenje TI pa vodnik svojega telesa.

Tako je bilo, je in bo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZODETJE VSEM ENE SVETOVNE RELIGIJE:

Ne glede na to ali si pripadnik katere od omenjenih religij ali ne pa si EDEN ZELO REDKIH ljudi na svetu, če ne pripadaš in

nisi pripadnik ter podložen zakonom in pravilom ENE SVETOVNE RELIGIJE.

Ako-če nisi eden tistih ZELO REDKIH pa si pripadnik večji ali manjši, dvema ali eni religiji-veri.

Ne glede na to katera naj bi ti bila prva pa je VELIKA VERJETNOST, da ti je, kot religija znana druga in kot drugi si ji

veren in ne prva, ki je po številu vernikov največja na svetu.
Če se izrazim drugače ti je ena PRAVO VODILO druga pa ti je HOBI pa se TI tega zavedal/a ali ne.
PRAVO VODILO ti ni tista za katero smatraš, da ji pripadaš in vanjo veruješ ampak tista v katero zares veruješ pa ne veš,

da se gre za vero in da si njen vernik ter s tem pripadnik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ker je vera-religija vodič tvojemu duhu in ji ti to dopustiš se z njo poistovetiš prostovoljno.
Se ji podrediš, jo vzameš za svojo. Tako ji daš del ali celega sebe zavestno in voljno in to lahko storiš, ker imaš

svobodno voljo. Svobodna volja ti je moč, da storiš, kar je v tvoji moči in da se ravnaš po svoji duhovni usmeritvi in

hotenju.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ker ti je vera če vanjo veruješ vodič in s tem bistvo, ki ga imaš in spoštuješ ter se mu podrediš pa ti ob enem predstavlja

oblast nad teboj. Vera je kažipot in ta ti pove kako se boš ravnal in odločal. Zato OBLAST.

Ker telo brez duha je slepo, potrebuje duha, da ta ga vodi in sta skupaj. Zanju je dobro, da sta zedinjena in eno, kot

celota. Če sta ločena oba trpita. Zato dve veri, ki sta si različni in nista eno pomenita dva vodiča. Ker imaš le enega

duha in eno telo pa potrebuješ le enega vodiča in ne več teh. Če si razdvojen nisi eno. Lahko hodiš le po eni poti in ne po

dveh. Lahko slediš enemu vodiču po poti po kateri te vodi in ne dvema, ki sta vsak na različni poti.
(Razcepljenost-cepitev) (Zedinjenje-združitev)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opazil si, da se v deželi v kateri sedaj živiš pojavljajo posamezniki ali skupine, ki sicer pripadajo drugemu narodu s tem

pa tvorijo novo podobo naroda, ki je bil tu pred njimi. TI in ONI postajate EN narod.

Ker jih lahko ločiš od lastnega sebe ali naroda, ki si ga imel za svojega in oni tebe pomeni, da so neke indikacije -

pokazatelji - vidne razlike med vam, da jih ti in oni lahko opazite.

Te vidne razlike so posledica različnih kultur, verovanj, družbenih odnosov, religij, verovanj, življenskih praks in

podobno.

NE glede na to, da so lahko razlike zelo vidne in bi nekoč predstavljale nepremostljivo oviro za sobivanje v isti deželi TI

z njimi in ONI s teboj, pa se je to vseeno zgodilo. Na kratko, narodi različnih kultur in verovanj so postali en narod ob

enem pa obdržali svoje kulture in verovanja.

AMPAK, če pred tem so jim bila kultura in njihova verovanja, vere-religije GLAVNI VODIČ jim sedaj NISO VEČ.
Brez pravega zavedanja so sprejeli DRUGEGA VODIČA,kot GLAVNEGA VODIČA prvotni,ki jih je pa vodil do sedaj in jim bil LUČ v

življenju pa je postal drugorazreden, ne toliko pomemben ali drugače,kot sem že omenil HOBI. Pomeni, da je izgubil OBLAST

nas njimi in njihovim duhom in je OBLAST nad njim prevzel nekdo ali nekaj drugega.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Če ponovno omenim za razumevanje primer Krščanstva in Islama je pred SVETOVNO RELIGIJO katero to RAZODETJE razkriva

OBLAST-VODIČa predstavljala, prihajala njunim vernikom od njiju in njunih naukov.

SVETOVNA RELIGIJA pa si je podredila in vzela OBLAST tako nad VSEMI RELIGIJAMI doslej in pa tudi nad vsemi VERNIKI, kateri

tem religijam se čutijo,jemljejo,poistovečajo z njimi.
POSTALA JE OBLASTNIK-VODIČ tako VERNIKOM, kot VERAM.
----------------------------------------------------------------
Zato ne glede na to katerega vernika ali sebe, če to si opaziš med ljudmi se drži in se SAMOVOLJNO-PROSTOVOLJNO podreja

sedaj istim zakonom, kot ti.

Naj bo pripadnik Islama ali Krščanstva oba se podrejata zakonom PRAVNE FIKCIJE-ILUZIJE-PRAVNE UREDITVE in NJENE ENTITETE.

Tako je nova SVETOVNA RELIGIJA postala PRAVNA ENTITETA, ki se lahko kaže z mnogimi obrazi, izrazi, predstavami, iluzijami

in poimenovanji, kot je eden izmed njih, npr. DEMOKRACIJA.

Kaže se kot NOV SVETOVNI RED,ki ga in so ga uvajali posamezniki in ga tudi tvorijo in spoštujejo ter udejanjajo

posamezniki. Bodisi, kot povezane strukture ali ne. Vsekakor pa delujoče v mrežo sorodnih zakonitosti.

PRAVNA FIKCIJA-ILUZIJA-SISTEM ALI SISTEMSKA UREDITEV.

Njena MOČ in OBSTOJ ter OBLAST temeljita na verovanju. Prav tako, kot na drugih religijah, ki temeljijo le na verovanju

posameznikov in njihova moč izhaja iz MOČI VERE V VERO SAMO.

Tako, kot je prvobiten vernik Islama ali Krščanstva verjel v veronauk po knjigi, ki mu je razlagala vero (Kur'an, Biblija)

tako danes oba izmed njiju verjameta v knjigo pravnega zakonika.

--------IN NAJPREJ SE RAVNATA PO NJEJ-----------

S tem pa je PRAVNA FIKCIJA-ILUZIJA postala oblastnik-vodič in kot nova religija obema in si ju podredila,kot DVE MUHI NA EN

MAH.
Seveda v sami praksi in resničnosti tudi druge religije in njihove vernike.

Namreč PRAVNA FIKCIJA,ILUZIJA-UREDITEV (STATUTARNI ZAKONI in podobno) temeljijo le na UTVARI in VERI mnogih posameznikov,

ki so tej religiji-veri podložni z vsem svojim bistvom in življenjem. Tako duhom, kot telesom od rojstva do smrti.
In so to vero in po njej tudi pripravljeni živeti in jo deliti z drugimi pa tudi vsiljevati.

RAZODETJE NOVE RELIGIJE IN NOVEGA SVETOVNEGA REDA saj je ta postal in zavladal ter zavladala NA SVETOVNI RAVNI VAM in TEBI

je tako razkrito in to je bilo bistvo in poslanstvo tega RAZODETJA.

-------------------------------------------------------------------------
Po RAZODETJU in tisti, ki ga je DOUMEL tako lahko opazi, da vsi, ki pričakujejo, da bo ena svetovna religija postala

resničnost lahko imajo možnost spoznati, da je ta že kar nekaj časa prisotna na svetu le, da se je širila na tak način, da

je zajela čim več svetovnega prebivalstva in pridobila čim več vernikov pa se oni, da to so zavedali ali ne.

Namreč ena izmed lastnosti te religije je, da je bistvo ona sebi in ji nisi TI bistvo.
Bistvo ji je oblast nad teboj in nad vsem kar si bil, si in boš. Naj bo to skozi tvoje trpljenje ali pogubo ona se svoji

OBLASTI ne odpove. Ne prizna ti svobodne volje zato ti bo postavila zakon povsod in v vsem kjer te bo hotela imeti pod

oblastjo, tako tebe, kot vse kar imaš. S tem ko tebe ima in ji pripadaš ima vse kar si in tebi pripada.

Ni knjiga, ki je že napisana in so zakoni že postavljeni. Ampak je knjiga, ki je že napisana,so zakoni že postavljeni, se

bo knjiga še pisala in zakoni še postavljali ter spreminjali.

LE TI SI TO KAR SI VEDNO BIL

Komentarji 0

če želiš komentirati, se

Vpiši email osebe, ki ji želiš priporočiti ogled bloga.
stalna povezavaZa nadaljevanje se prijavi

Za prijavo uporabi Facebook

Facebook prijava

Za prijavo uporabi geslo

Samodejna prijavapozabljeno geslo včlanitev